Category Archives: Política

Intervenció en el Consell Nacional

INTERVENCIÓ DE MIQUEL ICETA EN EL CONSELL NACIONAL DEL 25 D’OCTUBRE DE 2016

Gràcies, company president.

Companyes i companys, membres del Consell Nacional del PSC,

Celebrem avui una reunió extraordinària a pocs dies de la celebració del XIIIè Congrés del partit. Però calia fer-la.

Com figura a la convocatòria, es tracta de fixar la posició del partit sobre la investidura de Mariano Rajoy.

I la posició que us proposem és el vot negatiu en primera i segona votació de la investidura de Mariano Rajoy.

Les raons són prou conegudes: no compartim les seves polítiques econòmiques i socials, no el creiem capaç ni amb voluntat suficient de lluitar contra la corrupció i el considerem en gran mesura responsable de la manca de diàleg entre els governs de la Generalitat i de l’Estat, que està enverinant el problema de fons de les relacions entre Catalunya i la resta d’Espanya. Una situació que en menys d’un any pot conduir al xoc de trens sobre el que tant hem alertat.

Aquesta va ser la posició que vaig defensar en nom del partit en el Comitè Federal del PSOE. I aquesta és la posició que, de forma unànime, van votar tots els membres del Comitè Federal militants del PSC presents a la reunió.

Però el Comitè Federal va aprovar per majoria, 139 vots a favor i 96 en contra, que el grup socialista al Congrés s’abstingui en segona votació de la investidura de Mariano Rajoy.

Aquest és el problema. Què fem ara? Acceptem sense més la decisió del Comitè Federal o ens mantenim en la coherència de la nostra negativa a investir Mariano Rajoy? Aquesta és la decisió que prenem avui.

I la Comissió Executiva us proposa que mantinguem el vot negatiu també en la segona votació del debat d’investidura de Mariano Rajoy.

Però hem de ser conscients tots i totes que aquesta decisió nostra, entra en contradicció directa amb el que va decidir el Comitè Federal del PSOE, en el que vàrem intervenir i votar d’acord amb el que estableix el Protocol d’Unitat.

S’han alçat veus representatives del PSOE que assenyalen que aquesta contradicció pot portar a revisar la nostra relació federal amb el PSOE. Alguns parlen fins i tot de trencar-la.

Vaig demanar a la Secretaria d’Organització del partit que us enviés a totes i a tots, per si no la coneixíeu, la meva intervenció en el Comitè Federal.

Una intervenció pensada, escrita i llegida per un primer secretari del PSC que es va afiliar el setembre de 1977 al Partit Socialista Popular Català i que a la primavera de l’any 1978 s’incorporava a les Joventuts de la Federació Socialista de Catalunya (PSOE).

Vaig fer una intervenció des del cor però també ferma en les conviccions i conscient de representar el socialisme català en un debat especialment delicat. Vaig parlar des de la llibertat, el respecte i la fraternitat.

Una intervenció en la que refermava els nostres criteris sobre la investidura de Rajoy i, de forma especial, reclamava respecte a la discrepància des de la ferma voluntat de mantenir el vincle federal entre el PSC i el PSOE.

Sabeu que no he estat mai partidari de revisar el Protocol d’Unitat. En general no sóc gaire partidari de canviar coses si no hi ha garantia de millorar-les.

Però potser ara, des del PSOE, es demanarà la revisió del que s’estableix en aquest Protocol. És evident que això s’hauria de produir en un Congrés, perquè el nostre encaix orgànic està contingut en la disposició addicional primera dels Estatuts Federals del PSOE. I en els principis generals que encapçalen els nostres Estatuts, i en el seu article 24.

Companyes i companys,

El problema, però, no és un problema d’Estatuts. És un problema polític. Nosaltres no volem renunciar a tenir un projecte federal de modernització d’Espanya, un projecte que cal definir i desenvolupar d’acord i de la mà dels socialistes de tota Espanya.

I la decisió que prenem avui pot provocar un problema en la relació entre PSC i PSOE. Siguem-ne conscients. Perquè, deixem-ho clar, dues parts no desenvolupen un projecte comú si una de les parts no ho vol.

I el Comitè Federal ha pres una decisió legítima, amb uns arguments tan consistents com els que podem defensar nosaltres, encara que siguin arguments que no compartim.

Certament jo no havia pensat mai, que el detonant d’una crisi entre PSC i PSOE seria un vot d’investidura a un president del govern del PP. Però és així.

La nostra decisió pot tenir, doncs, conseqüències. Si n’hi han, espero que sabrem posar-nos d’acord en quines haurien de ser. I espero que passi el que passi puguem seguir compartint amb el PSOE un projecte federal per a Espanya. No m’agradaria donar aquesta satisfacció ni als immobilistes ni als independentistes. I menys ara.

Els companys i companyes socialistes de la resta d’Espanya han de saber que si prenem una decisió com la que us proposem prendre avui és per assegurar la utilitat del PSC com a instrument polític útil pels ciutadans i ciutadanes que se senten progressistes i catalanistes. Uns ciutadans i unes ciutadanes que no entendrien que, en l’inici d’un curs polític crucial a Catalunya, un curs que acabarà o en fracàs o en desastre a causa de la deriva i acceleració independentistes, el PSC aparegués al costat d’una de les locomotores que han decidit emprendre un rumb de col·lisió. Una abstenció en la investidura de Mariano Rajoy ens inhabilitaria per tendir ponts i per proposar solucions en el moment que més falta fan i faran.

Aquesta és la raó fonamental que avui ens mou a proposar-vos la resolució que se us ha distribuït. Una raó que voldríem fos entesa pel socialisme espanyol. Només qui sàpiga gestionar diferències i discrepàncies podrà aportar solucions a l’encaix de Catalunya en la resta d’Espanya. Aquest és el repte que avui, PSC i PSOE, tenen plantejat.

Moltes gràcies.

 

Resolució aprovada pel Consell Nacional del PSC

Propostes de resolució sobre diàleg, negociació i pacte

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ SOBRE DIÀLEG, NEGOCIACIÓ I PACTE D’UNA SOLUCIÓ PER CATALUNYA DINS D’ESPANYA I D’EUROPA (Parlament de Catalunya, 6.10.16)

Durant els darrers anys hem viscut una triple crisi: econòmica, social i institucional. Hi ha influències mútues entre els tres aspectes esmentats, sens dubte, i en el seu conjunt els seus efectes s’han deixat sentir també en la creació de les condicions per a l’actual bloqueig institucional. En la present crisi de les nostres institucions ha coincidit una crisi de representació amb una crisi del
model d’organització territorial de l’Estat.

Els Estats compostos tenen problemes que es poden reconduir, bàsicament a tres categories: problemes relacionats amb la distribució de competències, problemes relacionats amb la distribució de recursos, i problemes relacionats amb el reconeixement mutu a l’interior de la diversitat que els composa. El nostre n’és un cas ben clar, i cal adreçar sense dilació les causes estructurals
de cadascun dels problemes existents en aquestes tres categories.

Proposta de resolució 16

SOBRE EL FINANÇAMENT AUTONÒMIC

El model de finançament de les comunitats autònomes es regeix per la Llei 22/2009, de 18 de desembre i estableix el seguiment i l’actualització del sistema quinquennalment. El Govern reconeix que en el període 2010-2013 els ingressos de l’Estat han crescut un 8,3% mentre que els de les comunitats autònomes s’han reduït un 3%, i que des del 2009 les diferències entre comunitats autònomes han augmentat generant un cert desequilibri. L’any 2014 hauríem d’haver aprovat un nou sistema de finançament per corregir, entre d’altres coses, el què apuntàvem; però, el què més sorprèn és com el Govern no ha volgut iniciar el diàleg, el treball amb l’Estat per poder actualitzar el model de finançament i aconseguir més ingressos per Catalunya. Necessitem un Govern que treballi per aconseguir més ingressos pels catalans i les catalanes, i que esgoti totes les vies per a fer-ho, l’actualització del sistema de finançament és una via.

És per aquests motius que el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent

Proposta de resolució:

1. El Parlament de Catalunya constata que l’any 2014 hauria d’haver entrat en vigor el nou sistema de finançament autonòmic que hauria de servir per a obtenir més recursos per fer front a les polítiques sobre les que té competències de la Generalitat.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern, en relació al sistema de finançament autonòmic a:

a. Exigir la convocatòria de la Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat, per tal d’obrir el diàleg i la negociació sobre el nou model de sistema de finançament autonòmic.

b. Defensar, en la negociació d’un nou model de finançament per a Catalunya, el model basat en el principi d’ordinalitat, principi d’autonomia financera, principi de suficiència i principi de
solidaritat.

c. Reclamar al Govern de l’Estat que transfereixi a la Generalitat la totalitat dels fons que resten pendents d’abonar a Catalunya, i en especial els derivats de la disposició addicional tercera
de l’Estatut d’autonomia.

3. El Parlament de Catalunya constata que s’ha incomplert l’article 204 de l’Estatut d’Autonomia que establia que calia constituir, en el termini de 2 anys, un consorci tributari o un ens equivalent amb participació paritària de l’Agència Estatal d’Administració Tributària i de l’Agència Tributària de Catalunya.

4. El Parlament insta el Govern de la Generalitat a constituir un consorci tributari, amb participació paritària de l’Agència Estatal d’Administració Tributària i de l’Agència Tributària de Catalunya, tal i
com estableix l’art 204 de l’EA, per tal que aquest consorci realitzi les funcions de gestió, recaptació, liquidació i inspecció de tots els tributs propis de la Generalitat de Catalunya, així com dels tributs
cedits, i de qualsevol altra delegació o col·laboració que s’estableixi.

5. El Parlament de Catalunya constata que l’Estat ha estat injust en el repartiment dels objectius del dèficit entre l’Estat i les Comunitats Autònomes, carregant en aquestes un esforç excessiu en relació a realitzat per l’Estat.

6. El Parlament de Catalunya dóna suport al Govern de la Generalitat en la seva voluntat, conjuntament amb d’altres Comunitats Autònomes, de demanar a l’Estat que es convoqui el Consejo de Política Fiscal y Financiera per tal de de demanar una flexibilització del dèficit públic
per a Catalunya previst per a l’any 2017.

7. El Parlament de Catalunya constata els nivells preocupants d’endeutament del Govern de la Generalitat que sumaran enguany més de 75.000M€.

8. El Parlament de Catalunya constata que Catalunya és la Comunitat Autònoma que ha rebut més recursos del FLA, i insta el Govern de la Generalitat a demanar i negociar amb l’Estat una quita del deute provinent del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) per reduir el deute existent.

9. El Parlament de Catalunya insta el Govern a demanar i negociar amb l’Estat que els interessos del FLA es mantinguin en nivells baixos, similars als del 2015-16 per tal de no pressionar les finances públiques.

Proposta de resolució 17

POSAR FI AL BLOQUEIG DE LES RELACIONS ENTRE ELS GOVERNS DE CATALUNYA
I ESPANYA

D’ençà del setembre de l’any 2012, si no abans, les relacions entre el Govern de la Generalitat de Catalunya i del Govern d’Espanya han estat excepcionalment tenses, per raons diverses i amb responsabilitats que, tot i que seria llarg d’escatir, podem afirmar que estan ben distribuïdes.

Amb independència dels objectius polítics que es plantegin un i altre govern, davant la situació de bloqueig actual es fa inexcusable, en benefici de la ciutadania de Catalunya, que s’abordin un seguit de temes i aspectes que són de rellevància per a aquesta i per al propi autogovern.

És per aquest motius que el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent

Proposta de resolució:

El Parlament :

1. Fa una crida a l’establiment d’un marc de diàleg entre el Govern de la Generalitat de Catalunya i el Govern d’Espanya, en el qual puguin trobar canals de solució la multiplicitat d’afers d’interès públic que, fins al moment actual, es troben bloquejats.

2. Insta el Govern de la Generalitat a reactivar la Comissió Bilateral Estat-Generalitat, que no s’ha reunit des del 19 de juliol de 2011, i que d’acord amb l’article 183 EAC, constitueix el marc general i permanent de relació entre els governs de la Generalitat i de l’Estat a l’efecte de la participació i la col·laboració de la Generalitat en l’exercici de les competències estatals que afectin l’autonomia de Catalunya, així com de l’intercanvi d’informació i l’establiment, si escau, de mecanismes de
col·laboració en les polítiques públiques respectives i els assumptes d’interès comú.

3. Insta el Govern de la Generalitat a reactivar la Comissió Mixta de Traspassos Estat-Generalitat, la tasca més important de la qual és, segons mandat estatutari, l’elaboració i l’aprovació dels acords de traspàs de serveis i mitjans de l’Administració de l’Estat necessaris per a l’exercici de les competències de la Generalitat de Catalunya.

4. Insta el Govern de la Generalitat a reactivar la Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals, a la que li correspon la concreció, l’aplicació, l’actualització i el seguiment del sistema de finançament i també la canalització del conjunt de relacions fiscals i financeres de la Generalitat i l’Estat.

5. Insta el Govern de la Generalitat a reactivar la Comissió Bilateral d’Infraestructures, i en aquest marc negociar amb el Govern d’Espanya la revisió de la política inversora de l’Estat a Catalunya i acordar un pla d’inversions pels propers cinc anys d’aquelles infraestructures bàsiques
responsabilitat del govern de l’Estat, fixant com a objectiu que el percentatge d’inversió es correspongui al seu pes en el PIB d’Espanya tal com en el seu dia va marcar l’addicional tercera de l’Estatut de Catalunya, i sense dilació l’impuls del corredor mediterrani i la millora del servei
de rodalies. Insta també a negociar amb urgència els aspectes relatius a la gestió aeroportuària.

6. Insta el Govern de la Generalitat a dur a terme totes les iniciatives i gestions al seu abast per recuperar el màxim del text de l’Estatut d’Autonomia afectat per la STC 31/2010, de 28 de juny de 2010, en el sentit que apuntava l’informe elaborat per encàrrec del Govern de la Generalitat de Catalunya l’any 2010, i complementàriament en la línia de l’informe elaborat pel Govern d’Espanya també l’any 2010. En aquest sentit, cal recórrer tant a la via prevista a l’article 150.2 CE, com a la via
de la modificació de lleis orgàniques (per exemple, reformant la llei orgànica del poder judicial, la llei de règim local –per fer possible l’organització territorial pròpia de Catalunya en vegueries–, la normativa d’organismes i institucions estatals per impulsar-hi la participació de les comunitats autònomes, etc.), així com a la dels traspassos i a la dels acords polítics.

7. Insta el Govern de la Generalitat a tornar a plantejar les 23 demandes que al juliol de 2014 el President Mas va plantejar al President Rajoy, que abastaven diversos aspectes, molts dels quals poden ser canalitzats a través dels òrgans bilaterals Estat-Generalitat.

8. Insta el Govern de la Generalitat a reclamar al Govern d’Espanya la presentació d’un projecte de Llei de reconeixement del plurilingüisme de l’Estat i de la promoció i protecció de les llengües que s’hi parlen, en desplegament del que preveu l’article 3.3 de la CE vigent.

9. Insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a reiterar el requeriment al Govern d’Espanya per tal que actuï pel reconeixement de la unitat de la llengua catalana i adopti les mesures necessàries pel compliment del mandat de l’article 3 de la CE, d’especial respecte i protecció de les diferents
llengües de l’Estat.

10. Insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a estudiar la possibilitat de plantejar incident d’execució davant el Tribunal Constitucional, amb relació a totes aquelles sentències favorables al Govern de la Generalitat de Catalunya, dictades en conflictes constitucionals de competència i en
recursos d’inconstitucionalitat, i que no han estat degudament acomplertes per part del Govern d’Espanya.

11. Insta el Govern a exigir al Govern de l’Estat un correcte finançament de la Llei d’Autonomia Personal i Atenció a la Dependència, per tal que assumeixi el 50% del cost de l’aplicació de la Llei a Catalunya.

12. Insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a reclamar al Govern central una política d’asil més conforme amb el dret internacional i menys gasiva, a fi de poder posar en pràctica la voluntat acollidora manifestada des del Govern de la Generalitat.

13. Insta el Govern de la Generalitat a negociar amb el Govern d’Espanya l’aprovació i desplegament d’un Pla Especial de potenciació i difusió del patrimoni català declarat per la UNESCO com a Patrimoni de la Humanitat.

14. Insta el Govern de la Generalitat a reactivar la negociació amb l’Estat i l’Ajuntament de Barcelona relativa a la construcció de la Biblioteca Central de Barcelona.

15. Insta el Govern de la Generalitat a abordar amb el Govern d’Espanya les formes de potenciar la capitalitat de Barcelona de la Unió per la Mediterrània i donar un impuls a l’Euroregió Pirineus-Mediterrània.

16. Insta el Govern de la Generalitat a negociar amb el Govern d’Espanya la instal·lació d’organismes d’àmbit estatal a la ciutat de Barcelona.

17. Insta el Govern de la Generalitat a negociar i acordar amb el Govern d’Espanya la participació d’aquest en el finançament dels grans equipaments culturals a Barcelona.

Proposta de resolució 18

SOBRE LA REFORMA FEDERAL DE LA CONSTITUCIÓ

El pacte constitucional del 1978 ha facilitat el període de major llibertat, progrés, pau i estabilitat de la nostra història recent, però evidentment no ha estat exempt de crítica ni de problemes en la seva translació a la pràctica política, i en tot cas està donant mostres clares d’esgotament. En el context actual, resulta no només necessari sinó també urgent l’assoliment d’un nou pacte constitucional,
que transformi en profunditat l’Estat per tal de bastir una autèntica federació, i que serveixi ensems per aprofundir en el seu caràcter democràtic i garantir-ne el caràcter social. La nova Constitució federal ha de situar clarament, com a part del pacte constituent fonamental, l’opció per un model de
caràcter federal amb les seves conseqüències de reconeixement i garantia de l’autonomia política dels ens federats i dels sistemes d’integració en les decisions estatals. També és necessària la declaració constitucional de l’opció per un sistema federal, i del caràcter plurinacional de l’Estat, que podrien incloure’s en els primers articles de la nova Constitució juntament amb la resta de
principis estructurals del nostre sistema constitucional, expressant així clarament el consens social i polític i el mateix pacte constituent en aquest àmbit.

És per aquests motius que el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent

Proposta de Resolució:

El Parlament:

1. Fa una crida a l’establiment d’un nou pacte constituent, a través de l’elaboració d’una nova Constitució federal. La transformació de l’Estat en un Estat federal integrat per diversos ens federats, que adoptaran la denominació i institucions que prefereixin. El principi federal, a través de la mútua lleialtat de totes les parts, ha d’inspirar la solució als problemes existents i ha de resultar compatible amb el seu caràcter plural com a nació de nacions, i amb el reconeixement d’opcions polítiques i legislatives pròpies de cadascun dels ens federats.

Aquest nou pacte constituent culminaria, després d’un procés en el qual la voluntat de la ciutadania s’hauria d’expressar en diverses ocasions per mitjà dels seus representants (i també elegint-los de nou, conforme a l’article 168 CE), amb una expressió directa, via referèndum, de la ciutadania catalana, juntament amb el conjunt de la ciutadania espanyola, per tal d’aprovar-lo o rebutjar-lo.

2. Considera que, per assolir la transformació de l’Estat en una federació, els continguts d’una nova Constitució federal haurien de ser, en síntesi:

a. Les competències han de derivar de la mateixa Constitució i no del bloc de constitucionalitat. En primer lloc, mitjançant una clàusula atributiva de competències a l’Estat federal que atorgui totes les altres als ens federats. En segon lloc, tractant en diferents articles la naturalesa i els àmbits de les competències estatals compartides (bases-desenvolupament, pel territori i legislació-execució) i suprimint les clàusules de prevalença i supletorietat que han estat font de confusió i conflicte, així com redefinint algunes competències amb l’objectiu de garantir l’àmbit de decisió propi de cada ens federat. Finalment, tractant les competències que corresponen a singularitats derivades de
circumstàncies històriques o del caràcter plurinacional de l’Estat.

b. Un nou caràcter de l’Estatut o Constitució dels ens federats. La naturalesa jurídica dels Estatuts d’Autonomia ha presentat gran ambigüitat pel seu doble caràcter d’Estatut i Llei Orgànica, especialment en la definició de les competències. Ara es proposa la substitució de l’última funció, a partir de la definició de competències de l’Estat enunciades directament per la Constitució i una
clàusula residual general per als ens federats. La consideració de l’Estatut com a Constitució de l’ens federats, canviant també el procediment per seva aprovació, serà tasca exclusiva de l’ens federat,
i s’hi limitarà el control del Tribunal Constitucional.

c. Les relacions de col·laboració entre els ens federats i d’aquests amb l’Estat. La importància que tenen en tots els sistemes descentralitzats les relacions intergovernamentals no va ser recollida
per la Constitució de 1978 i cal posar remei a aquesta absència amb la incorporació de regles que en gran part han estat introduïdes per les últimes reformes dels Estatuts d’Autonomia, però
adquiriran major efecte en ser contemplades per la Constitució.

d. La descentralització del poder judicial. Pel que fa a la jurisdicció, el Tribunal Superior de Justícia de l’ens federat (TSJ) esgotarà els recursos judicials excepte el d’unificació de doctrina que es reserva al Tribunal Suprem. Pel que fa a l’administració, a cada ens federat hi ha d’haver un òrgan de govern judicial, de composició semblant a les Sales de govern dels TSJ i amb més facultats que
les actuals. Per a les decisions de caràcter general cal crear un òrgan reduït que resolgui també els recursos plantejats contra les decisions de l’òrgan dels ens federats.

e. La regulació del finançament dels ens federats en la Constitució. El debat sobre el finançament s’ha de desenvolupar en el marc d’algunes regles constitucionals fonamentals clares i acceptades
per tots, fins ara inexistents, sense perjudici de mantenir la Llei Orgànica per al seu desenvolupament. L’expressió clara de les bases del sistema i la garantia d’un comportament transparent lleial de totes les instàncies són funcions que ha d’assumir la Constitució en un Estat compost.

f. La reforma del Senat per convertir-lo en un Consell Federal integrat per representants dels governs dels ens federats, amb un nombre mínim de tres membres, més un més per cada milió
d’habitants. Les seves funcions principals consisteixen a aprovar necessàriament les lleis bàsiques de l’Estat, juntament amb la cambra legislativa federal, i en dirigir les relacions entre els ens
federats, amb l’Estat i amb la Unió Europea (UE). La decisió del Consell Federal sobre les lleis que de fet vénen a delimitar les competències dels ens federals ha de reduir dràsticament els
conflictes en la mesura que són els propis ens federats els que tenen poder de decisió al nou Consell Federal.

g. Cal una modificació dels dos procediments de reforma constitucional existents, tant implícitament, amb el paper del nou Consell Federal, com explícitament, per subratllar la presència dels ens federats en aquest procediment, endurint més el procediment ordinari, i plantejant algunes qüestions del procediment agreujat, que fins avui resulta excessivament onerós.

h. El reconeixement del caràcter plurinacional de l’Estat, juntament amb el reconeixement del Catalunya com a nació.

i. El reconeixement, en els termes de l’actual article 5 de l’EAC, del paper dels drets històrics en el fonament de l’autogovern de Catalunya. j. Un millor règim del plurilingüisme a nivell federal, amb un major esforç de l’Estat federal en la promoció i protecció de les llengües que s’hi parlen, i fent del conjunt de les institucions i organismes federals un àmbit plurilingüe.

k. Un canvi en el funcionament de totes les institucions, tant de l’Estat federal com dels ens federats, integrant en major mesura els ens federats en les decisions d’àmbit federal i assumint, en
conseqüència, la legitimitat d’aquestes decisions. Aquests canvis no es poden limitar tan sols al paper del nou Consell Federal, sinó que afecten altres institucions estatals, assenyaladament al
Tribunal Constitucional. D’altra banda, la composició del TC hauria de tenir alguna connexió amb els ens federats, a través de la participació del Consell Federal en el procés d’elecció dels seus
membres.

3. Considera que, per assolir una plena federació democràtica i social, els canvis en els continguts de la nova Constitució federal, considerant la consolidació de les conquestes assolides en la vigent, haurien de ser, en síntesi, els següents:

a. L’aprofundiment en el caràcter democràtic de l’Estat, situant nous elements de democràcia directa i deliberativa, i noves eines de participació al costat d’uns reformats elements de democràcia representativa.

b. Introduir mesures de salvaguarda de l’estabilitat social que figura a l’actual text constitucional amb la finalitat que, amb criteris de sostenibilitat, s’asseguri la distribució de la despesa pública i la
inversió a nivells adequats i suficients de finançament dels serveis i prestacions socials.

c. Reconèixer com a drets fonamentals els drets a la protecció de la salut i a la protecció per la Seguretat Social davant situacions de necessitat previstes a la Llei, incloent-hi el reconeixement
del dret a una renda o ingrés mínim vital davant situacions de carència efectiva per al manteniment d’una vida digna.

d. Millorar el reconeixement del dret al treball, incloent una referència expressa al dret a la tutela judicial en cas d’acomiadament injustificat i el dret a la seguretat, salut i dignitat al treball.

e. Millorar la regulació actual sobre la protecció a les famílies, d’acord amb un concepte ampli de família que inclogui les noves formes de convivència, amb especial atenció a la conciliació de la
vida personal, familiar i laboral.

f. Dotar de contingut el dret a l’habitatge mitjançant la previsió d’obligacions concretes per als poders públics, també en casos de desnonament.

g. Reforçar els drets mediambientals.

h. Ampliar a totes les persones, i no restringir-ho als ciutadans de la federació, el dret a la igualtat davant la llei i a la no discriminació. Incloure noves causes de prohibició de discriminació.

i. Incorporar a la Constitució una regulació expressa i específica de la igualtat entre homes i dones que s’estengui, entre altres àmbits, a l’ocupació i a les condicions de treball, al dret de les dones a la seva salut i a la seva vida, a la protecció davant la violència masclista, a la llibertat de decidir sobre elles mateixes, al desenvolupament d’una educació en valors d’igualtat, lliure de biaixos de gènere, i a la participació política.

j. La renúncia expressa a emprar la guerra com a mecanisme de realització de les finalitats de l’Estat.

k. L’abolició de la pena de mort, fins i tot en temps de guerra.

l. Actualitzar i consolidar el principi de laïcitat, incloent el sotmetiment dels representants públics al principi de neutralitat religiosa en les seves actuacions.

m. Reconeixement dels drets vinculats a la bioètica.

n. Facilitar el vot dels ciutadans estrangers.

o. Enfortir el drets d’asil, garantint la seva protecció efectiva.

p. Configurar un dret autònom a la protecció de dades de caràcter personal, incloent l’anomenat “dret a l’oblit”. Reconèixer el dret ciutadà a l’accés a la informació pública.

q. Actualitzar la configuració constitucional del matrimoni, contemplant expressament el dret al matrimoni entre persones del mateix sexe.

r. Millorar l’atenció dels poders públics a les persones amb discapacitat i suprimir la referència constitucional a “disminuïts físics, psíquics o sensorials”.

s. Introduir l’obligació de tramitar com a projecte de llei pel procediment d’urgència els decrets-lleis un cop convalidats, si així ho sol·licita una minoria qualificada.

t. Limitar l’aforament dels parlamentaris i membres del Govern als supòsits relacionats amb l’exercici dels seus càrrecs. Suprimir la immunitat parlamentària.

u. Incrementar la proporcionalitat del sistema electoral. Desbloquejar les llistes.

v. Rebaixar les condicions per presentar una iniciativa legislativa popular i donar oportunitat als seus promotors d’accedir a la seva defensa en seu parlamentària.

w. Enfortir l’actuació imparcial i independent dels òrgans constitucionals i dels organismes reguladors, mitjançant l’establiment d’un sistema per al nomenament de les persones membres en el que estigui prevista la convocatòria pública de les vacant a cobrir, l’avaluació de la competència i idoneïtat dels candidats per un Comitè Assessor de composició professional variable, els informes
del qual cal fer públics, la celebració de sessions d’audiència en les corresponents sessions de la cambra legislativa i el consell federal (cambra territorial), i la seva elecció final per part de les
cambres.

 

[Aquí podeu descarregar-vos les tres propostes de resolució en format pdf]

Votem diumenge que ve!

scoopit_mi_petitAvui l’actualització del meu Diari a Internet només recull 24 articles, 12 sobre la meva campanya per ser elegit primer secretari del PSC en vot individual i secret dels més de 20.00 militants del partit el proper 13 de juliol, i 12 apareguts aquesta darrera setmana sobre els temes que he considerat més rellevants. Com sempre us recordo que cada dia recomano articles a través del meu Scoop.it, de Twitter, del meu perfil i pàgina a Facebook, i del recopilatori Alternatives.

4321aWeb de campanya de Miquel Iceta

4.321 companys i companyes del PSC van avalar la meva candidatura a la primera secretaria del partit. Els companys Pere Casellas i Josep Rueda no van assolir els 2.000 avals necessaris i es van retirar. Diumenge que ve tota la militància està cridada a votar per elegir el primer secretari del PSC i el secretari general del PSOE. És el moment de demostrar que els i les socialistes estem compromesos amb el projecte del PSC i estem disposats a arremangar-nos per superar les actuals dificultats.

miquel-iceta_imatge

ARTICLES SOBRE LA MEVA CANDIDATURA:

 • Entrevista a Miquel Iceta, Esther Esteban, El Mundo
 • Iceta se perfila como el único aspirante que reúne los avales para liderar el PSC, Pere Ríos
 • Entrevista a Miquel Iceta (pàgines 1 i 2, pàgina 3), Teresa Carreras, El Siglo
 • Entrevista a Miquel Iceta, La Xarxa
 • Entrevista a Miquel Iceta, Alex Milian, El Temps
 • Carme Chacón y Núria Parlon avalan a Miquel Iceta para que sea el nuevo líder del PSC, La Vanguardia
 • Entrevista a L’Oracle de Catalunya Ràdio, Xavier Graset amb Astrid Barrio, Francesc Domènech i Rosa Massagué
 • Iceta aspira al liderazgo del PSC sin rivales, Pere Ríos
 • Iceta dirigirà el PSC en el seu pitjor moment històric, Xavier Miró
 • Iceta, abierto a colaborar con Mas si rectifica el rumbo económico y en la consulta, La Vanguardia/EFE
 • Iceta, “muy tranquilo” con los candidatos del PSOE: “Gane quien gane, iremos bien”, La Vanguardia/EFE
 • Entrevista a Miquel Iceta –text i vídeo– i extracte en vídeo, Antoni Bassas, ARA

SELECCIÓ SETMANAL D’ARTICLES:

Veure més…

Temps de reconstrucció

scoopit_mi_petitAvui l’actualització del meu Diari a Internet recull els articles sobre diverses qüestions que han estat presents en el debat públic d’aquestes dues darreres setmanes.

Vaig de bòlid, disculpeu si us plau errors i omissions. Diumenge passat no vaig fer l’habitual actualització d’aquest Diari i, a més, vaig haver de prendre de matinada una decisió important: vull esdevenir, si els meus companys i companyes ho volen, el proper primer secretari del PSC. No sé si al llarg de les properes setmanes podré actualitzar el Diari. Però intentaré cada dia recomanar articles a través del meu Scoop.it, de Twitter, del meu perfil i pàgina a Facebook, del recopilatori Alternatives.

Abans de res, necessito recollir 2.000 avals de militants socialistes. Podeu adreçar-vos a aquest correu electrònic, descarregar-vos l’imprès per avalar-me (que haureu d’imprimir, omplenar i entregar a qualsevol local del PSC) o visitar el web de la meva candidatura.

ARTICLES SOBRE EL RELLEU AL CAPDAVANT DEL PSC:

OPINIONS DE MIQUEL ICETA:

ARTICLES SOBRE L’ABDICACIÓ DE JOAN CARLES I I LA PROCLAMACIÓ DE FELIP VI:

ARTICLES SOBRE POLÍTICA CATALANA I SOBRE EL DEBAT AL VOLTANT DE L’ENCAIX ENTRE CATALUNYA I LA RESTA D’ESPANYA:

Veure més…

La magnitud dels canvis

scoopit_mi_petitAvui l’actualització del meu Diari a Internet recull els articles sobre diverses qüestions que han estat presents en el debat públic d’aquesta darrera setmana i, molt especialment, sobre l’abdicació del rei. Us recordo un cop més que gairebé cada dia recomano articles d’interès a través del meu Scoop.it i també els hi dono difusió a través del meu compte a Twitter, del meu perfil i pàgina a Facebook, i en el recopilatori Alternatives.

Abans d’entrar en el contingut habitual de l’actualització setmanal del meu diari a Internet, començo per donar notícia d’un important debat acadèmic sobre la reforma constitucional federal proposada per la Fundació Rafael Campalans que va tenir lloc divendres a Madrid. Més de 40 catedràtics i professors de Dret Constitucional de tota Espanya, convocats per la Fundación Coloquio Jurídico Europeo, es van reunir en el marc d’una jornada de reflexió, la que fa 61, per parlar de la proposta de federalització impulsada pel socialisme català i el conjunt del socialisme espanyol (acords de Granada). A causa d’un petit problema de salut, el professor Rubio Llorente, impulsor de la jornada, es va adreçar als assistents a través d’una gravació en vídeo. La jornada es va iniciar amb una presentació de Pere Navarro i va comptar amb ponències de Joaquín Tornos, Juan José Solozábal, Francesc de Carreras i Francisco Caamaño. Vaig tenir el privilegi d’assistir a les sessions de matí i tarda, podent comprovar que existeix un ampli consens acadèmic al voltant de la necessitat d’una reforma constitucional de caire federal que es va obrint camí.

Precisament el dia abans, s’havia presentat a Barcelona la proposta federal de la Fundación Alfonso Perales, del PSOE d’Andalusia, en un acte en el que vàrem comptar amb les intervencions d’Amparo Rubiales, Gregorio Cámara, Javier Pérez Royo, Joaquín Tornos i Meritxell Batet. Aquí sota trobareu una foto de l’acte.

acte_fperales

I parlant de Fundacions, aprofito per convidar-vos a l’acte de presentació de l’informe de la Fundación Alternativas “La ciudadanía europea en tiempo de crisis”, que tindrà lloc dimarts dia 10 de juny, a les 18.30h, a l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona (Passeig de Gràcia, 90), en el que hi intervindran: Esther Niubó, directora de la Fundació Rafael Campalans, Pere Portabella, president de la Fundación Alternativas, Michael Ehrke, delegat de la Fundació Friedrich Ebert a Espanya, i Diego López Garrido, director de l’informe.

Sobre els temes que han estat objecte de debat aquesta setmana he publicat dos articles que us poden interessar. El primer, “Qüestió de credibilitat” sobre els resultats de les eleccions europees i l’explícit mandat de renovació socialista que incorporen. El segon, “El Rei marca el pas” sobre l’abdicació del Rei Joan Carles I. Tots dos articles defensen la necessitat d’introduir canvis de gran magnitud tant en el projecte socialista com en el sistema polític espanyol. És impossible que els socialistes recuperem la credibilitat perduda sense canvis profunds, de la mateixa manera que l’estabilitat del sistema polític espanyol exigeix canvis de fons dels quals l’abdicació del Rei en dóna justa mesura. De la mateixa manera que el Rei Joan Carles I es va legitimar democràticament a través del referèndum constitucional de 1978, crec que el futur Rei Felip VI s’haurà de legitimar a través de l’exercici quotidià de la seva funció i també a través d’una reforma constitucional votada pels ciutadans que revitalitzi la nostra democràcia, renovi el pacte social que ha de sustentar-la i transformi Espanya en un Estat federal.

La renovació socialista no parteix de zero. Per això em permeto recomanar la lectura de dos importantes documents del PSC “Per un nou impuls del socialisme català” (2007) i la nostra “Declaració de principis” (2008), les resolucions de la Conferència Política del PSOE i, de caràcter molt més modest, les meves conferències “Els reptes del 12è Congrés del PSC” i “Reconstrucció socialista“. Trobareu molts materials útils pel debat a la web “Reset socialista” i també a “ArxiuPSC“. També cal resoldre qüestions de lideratge però permeteu-me que subratlli que no hi pot haver lideratge sense idees, i que per atorgar la nostra confiança a nous lideratges tenim el dret de conèixer quines són les idees i les propostes de les persones que aspiren a exercir-los. Sobre lideratge polític podeu llegir l’esquema d’una conferència que vaig pronunciar a la Universitat Internacional de Catalunya.

ARTICLES SOBRE L’ABDICACIÓ DEL REI:

ARTICLES SOBRE POLÍTICA CATALANA I SOBRE EL DEBAT AL VOLTANT DE L’ENCAIX ENTRE CATALUNYA I LA RESTA D’ESPANYA:

ARTICLES SOBRE BARCELONA I EL CONFLICTE DE CAN VIES:

Veure més…

Dialogar, acordar, decidir, actuar

scoopit_mi_petitAvui l’actualització del meu Diari a Internet recull els articles sobre diverses qüestions que han estat presents en el debat públic de les dues darreres setmanes i molt especialment les anàlisis dels resultats de les eleccions al Parlament Europeu. Us recordo un cop més que gairebé cada dia recomano articles d’interès a través del meu Scoop.it i també els hi dono difusió a través del meu compte a Twitter, del meu perfil i pàgina a Facebook, i en el recopilatori Alternatives.

Per començar us convido a llegir l’anàlisi d’urgència de les eleccions al Parlament Europeu que em publica demà la revista El Siglo, “Cuestión de credibilidad“. I aprofito per convidar-vos de forma molt especial a assistir a l’acte de presentació del document “Por una reforma federal del Estado autonómico” elaborat per la Fundación Alfonso Perales que tindrà lloc el proper dijous dia 5 de juny a les 18h. a la seu central del PSC a Barcelona (Nicaragua, 75) amb les intervencions dels professors Gregorio Cámara i Javier Pérez Royo i els comentaris de Joaquín Tornos i Meritxell Batet.

frc050614

RESULTATS DE LES ELECCIONS AL PARLAMENT EUROPEU:

ARTICLES QUE ANALITZEN ELS RESULTATS DE LES ELECCIONS AL PARLAMENT EUROPEU:

ARTICLES SOBRE POLÍTICA CATALANA I SOBRE EL DEBAT AL VOLTANT DE L’ENCAIX ENTRE CATALUNYA I LA RESTA D’ESPANYA:

ARTICLES SOBRE BARCELONA, EL CONFLICTE DE CAN VIES I EL FUTUR DE LES CIUTATS:

Veure més…

Recta final de la campanya europea

scoopit_mi_petitAvui l’actualització del meu Diari a Internet recull els articles sobre diverses qüestions que han estat presents en el debat públic d’aquesta darrera setmana. Us recordo un cop més que gairebé cada dia recomano articles d’interès a través del meu Scoop.it i també els hi dono difusió a través del meu compte a Twitter, del meu perfil i pàgina a Facebook, i en el recopilatori Alternatives. Aprofito per avisar que és molt probable que diumenge que ve, dia de les eleccions al Parlament Europeu, no faci l’actualització setmanal del meu Diari a Internet.

Entrem en la recta final de la campanya de les eleccions europees. Avui mateix he estat a Centelles compartint un acte de campanya amb la nostra candidata Rosa Orriols i amb Miquel Arisa. Els meus arguments han estat molt similars als de l’article “Juncker o Schulz” publicat fa setmanes a la revista El Siglo. Però val la pena resseguir els arguments del nostre candidat, Javi López, que està desenvolupant, juntament amb la resta de la candidatura i els activistes del partit, una magnífica campanya. Us convido, doncs, a llegir els extractes dels missatges de campanya dels darrers dies:

Aquesta darrera declaració l’ha fet en Javi en el míting celebrat avui a Mataró del que trobareu una foto aquí sota.

javi_mataro

El cert és que en aquesta campanya el nostre argumentari és molt extens. Tant és així que els materials bàsics de propaganda han estat dos diaris que us convido a veure: edició de precampanya i edició de campanya. El PSOE també ha publicat una edició especial d’El Socialista dedicada a les eleccions europees. Us convido també a veure les infografies dedicades a les propostes en matèria d’igualtat entre homes i dones i de joventut. També us interessarà el recull de 100 mesures publicat pel PSOE. Com veieu, arguments no ens en falten! Aprofito per convidar-vos a l’acte central de la campanya socialista que tindrà lloc dimecres a les 19 hores al poliesportiu de la Vall d’Hebron, en el que ens acompanyaran Jaume Collboni, candidat socialista a l’Alcaldia de Barcelona, Pere Navarro, primer secretari del PSC, Javi López i Esther Niubó, candidats del PSC a les eleccions europees, Felipe González, Manuel Valls, primer ministre de França, Elena Valenciano, cap de llista del PSOE, i Martin Schulz, candidat dels socialistes europeus a la presidència de la Comissió Europea. A dia d’avui les enquestes assenyalen un lleuger avantatge del PP. Ens queden uns dies, doncs, per capgirar-lo. No vull creure que catalans i espanyols vulguin avalar amb els seus vots (o la seva abstenció) la política del PP, la sistemàtica vulneració de les seves promeses electorals, la reforma laboral, l’anunciada contrarreforma de l’avortament, el pensament ranci d’Arias Cañete, l’absolut menyspreu a les demandes catalanes, etc. etc. Per canviar Europa i per aturar Rajoy el vot més eficaç és el vot al PSC, al PSOE, als socialistes europeus.

ARTICLES SOBRE POLÍTICA EUROPEA I LES PROPERES ELECCIONS AL PARLAMENT EUROPEU:

Veure més…

En campanya per canviar Europa i aturar Rajoy

scoopit_mi_petitAvui l’actualització del meu Diari a Internet recull els articles sobre diverses qüestions que han estat presents en el debat públic d’aquesta darrera setmana. Us recordo un cop més que gairebé cada dia recomano articles d’interès a través del meu Scoop.it i també els hi dono difusió a través del meu compte a Twitter, del meu perfil i pàgina a Facebook, i en el recopilatori Alternatives. Ha començat ja la campanya per a les eleccions europees que se celebraran diumenge 25 de maig. Ens hi juguem molt en aquestes eleccions, del seu resultat en dependrà l’orientació política de les institucions europees. ¿Seguiran entestades en polítiques d’austeritat o apostaran pel creixement i la creació d’ocupació? ¿Aprofundiran en la integració europea i la democràcia o seguiran preferint les negociacions opaques entre governs? ¿Es comprometran a rescatar el somni europeu o es resignaran a deixar els ciutadans en mans dels mercats? ¿Defensaran el model social europeu o acceptaran la competència a la baixa en salaris, impostos, drets i protecció social? Aquest és el repte fonamental de les eleccions del 25 de maig. A Catalunya hi ha qui s’entesta a presentar-les com a eina en favor de la consulta. És com dir que una desena de diputats catalans entre 766 eurodiputats faran que la Unió Europea es bolqui en favor de la consulta. No està Europa per afavorir noves fronteres i conflictes territorials. Ho va dir amb claredat Duran Lleida: “Jurídicament, un Estat que es crea de nou fruit d’una secessió d’un altre, ha de demanar l’ingrés als organismes internacionals perquè perd els drets i deures que tenia en formar part de l’Estat predecessor. A nivell de la Unió Europea, la resposta jurídica dels tractats de la Unió no ens és precisament favorable. Però no és només una qüestió jurídica. Més enllà dels tractats hi ha una realitat política que no podem obviar. Els Estats de la Unió Europea no estan disposats a alterar el model de construcció i equilibri polític europeu. Per ells, obrir la porta a Catalunya seria un antecedent problemàtic per a França, Itàlia, Alemanya… Si el món es creés ara, una Catalunya independent seria viable, però ja està creat i les interdependències són les que són”. El vaig citar dijous en una intervenció al Parlament. Les eleccions al Parlament Europeu res tenen a veure amb la consulta. La consulta l’hem de guanyar aquí. I per fer-ho cal canviar radicalment d’estratègia. Quan algú em pregunta si el 9 de novembre se celebrarà la consulta no tinc més remei que dir que crec que no. Pensem fredament en els escenaris possibles: Escenari 1, els governs de Catalunya i Espanya es posen d’acord i la consulta és legal i acordada. Del tot impossible. La fixació unilateral de data i pregunta i l’actitud de Rajoy ho impedeixen. Escenari 2, el govern de Catalunya convoca una consulta il·legal. Altament improbable. El president Mas ha dit en reiterades ocasions que no ho farà. I és lògic, una consulta il·legal podria acabar amb l’autonomia catalana. Escenari 3, el govern de Catalunya convoca una consulta de fireta, directament o a través d’alguna entitat ciutadana. Altament improbable, constituiria una burla i no serviria de res. Escenari 4, el president Mas convoca eleccions. Per tornar a començar… El 2012 va convocar unes eleccions anticipades perquè va fracassar amb el pacte fiscal i ara convocaria unes eleccions anticipades per haver fracassat amb la consulta. Escenari 5, ni consulta ni eleccions. Frustració i indignació ciutadana. L’engany al descobert. No és casual que alguns partits no parlin gaire del què faran al Parlament Europeu. Així aconsegueixen que molta gent desconegui aspectes tant xocants com que els eurodiputats de CiU al arribar a Brusel·les se separen, els de CDC van al grup liberal, on poden acabar trobant-se amb els de Rosa Díez o els de Ciutadans; mentre els d’Unió van al grup del Partit Popular Europeu on es troben amb els diputats del PP. Els eurodiputats d’Iniciativa van al grup dels Verds, mentre els d’Izquierda Unida, elegits a la mateixa candidatura, van al grup de l’esquerra europea. Uns i altres intenten amagar la qüestió fonamental: quin serà el grup majoritari al Parlament. ¿Ho seguirà essent el grup popular, fent president de la Comissió Europea Jean-Claude Juncker, per prosseguir amb les polítiques d’austeritat dictades per la troika? ¿O ho serà el grup socialista, fent president de la Comissió Europea Martin Schulz, per canviar de política econòmica i apostar pel creixement i l’ocupació? Aquesta i no altra és la qüestió. I a Espanya les coses seran molt diferents si el PP guanya les eleccions europees i Mariano Rajoy pot presentar aquest resultat com un aval a les seves polítiques, o si el PP és derrotat, cosa que només es pot aconseguir amb una victòria socialista. Sobre la nostra proposta us convido a mirar els nostres espots televisius i a llegir les declaracions del nostre candidat Javi López en arrencar la campanya electoral, les nostres 10 prioritats a Europa, el Manifest dels Socialistes europeus aprovat a Roma, el programa europeu del PSC, els nostres compromisos perquè Europa torni a crear llocs de treball i el nostre Manifest amb motiu del Dia d’Europa:

tanca_eur14 ARTICLES SOBRE POLÍTICA EUROPEA I LES PROPERES ELECCIONS AL PARLAMENT EUROPEU:

Per acabar amb el capítol europeu, us ofereixo una foto dels nostres dos primers candidats, Javi López i Esther Niubó, en l’acte d’inici de campanya. javi_esther Veure més…

Un sistema electoral per a Catalunya

scoopit_mi_petitAvui l’actualització del meu Diari a Internet recull els articles sobre diverses qüestions que han estat presents en el debat públic d’aquestes darreres setmanes. Us recordo un cop més que gairebé cada dia recomano articles d’interès a través del meu Scoop.it i també els hi dono difusió a través del meu compte a Twitter, del meu perfil i pàgina a Facebook, i en el recopilatori Alternatives.

Començo per parlar de la proposta de sistema electoral per a Catalunya formulada pel PSC. En trobareu tots els detalls al lloc web lleielectoral.cat Al respecte podeu llegir els articles:lleielectoral_logo_petit

 • “El PSC proposa que la meitat dels diputats siguin elegits de forma directa”, José Rico
 • “El PSC propone una ley electoral de doble voto y con elección directa de 58 diputados”, EFE/La Vanguardia
 • “El PSC plantea la elección directa de 58 diputados y un sistema de doble voto”, Pere Ríos
 • “El PSC planteja una llei electoral amb doble vot que augmenta lleugerament la proporcionalitat”, Catalunya Press
 • “Una llei necessària”, Joan Tapia

A continuació hi trobareu els meus arguments en forma d’article

UN SISTEMA ELECTORAL PER A CATALUNYA

Catalunya és la única Comunitat Autònoma espanyola que no té una llei electoral pròpia. Ens regim per una disposició transitòria recollida en l’Estatut de 1979, que havia de regular solament les eleccions de 1980, i que va ser prorrogada per l’Estatut de 2006, en el que es va establir que l’aprovació de la llei electoral catalana requereix del suport d’un mínim de 2/3 dels membres del Parlament. En definitiva, les eleccions catalanes es regeixen encara avui per alló que estableix la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG). Sembla mentida, i més en un moment en que es posa en primer pla l’aspiració a esdevenir un Estat independent, però és així. La responsabilitat és, sens dubte, del conjunt de forces polítiques, especialment d’aquelles que hem tingut un pes parlamentari rellevant. És de justícia recordar que el 2007 una Comissió d’Experts designada pel Govern Maragall va lliurar al Parlament un Informe que, lamentablement, no va conduir a l’aprovació de la llei, i que en el Parlament hi ha registrada des del 2009 una Iniciativa Legislativa Popular impulsada per Ciutadans pel Canvi, proposant una reforma electoral que va obtenir el suport de desenes de milers de ciutadans. Fins ara, i malgrat els esforços de totes les forces polítiques, la ponència parlamentària conjunta no ha trobat una solució que compti amb el consens necessari.

El president de la Generalitat i el president del grup parlamentari socialista van coincidir en la importància de treballar pel consens i en la conveniència d’explorar les possibilitats d’un sistema electoral de representació proporcional personalitzada, com el que funciona a la República Federal Alemana, com a base per a construir un acord. És amb aquest esperit que els socialistes catalans hem posat sobre la taula una proposta concreta que es pot trobar a la pàgina web www.lleielectoral.cat

Quins criteris estan en la base de la proposta que oferim a tots els grups parlamentaris? En primer lloc, és una proposta efectivament inspirada en el sistema electoral alemany, que combina l’elecció directa de diputats de districte i una alta proporcionalitat, superior a la del sistema vigent. En segon lloc, és una proposta que respecta el criteri d’equilibri territorial, amb la creació de 57 districtes electorals uninominals de base territorial, agrupats en set demarcacions electorals (Comarques Gironines, Terres de Ponent, Tarragona i Ebre, Catalunya Central, Regió metropolitana Est, Regió metropolitana Oest i Barcelona- comarca del Barcelonès). En tercer lloc, és un sistema senzill de cara als electors i amplia la capacitat d’elecció dels ciutadans, que tenen dos vots, un per elegir directament el seu diputat de districte, i un altra per votar la llista del partit que prefereixin. En quart lloc, dóna resposta als ciutadans d’Aran i als catalans residents a l’exterior que reivindiquen una representació en el Parlament, i que amb aquesta proposta elegirien directament els seus respectius diputats. I, en cinquè lloc, la seva aplicació als resultats d’anteriors eleccions demostra una gran estabilitat.

Es tracta d’una proposta per a l’acord i, per tant, oberta a la discussió i a la millora. Estem també oberts a considerar d’altres propostes que es puguin formular però no volem deixar d’assenyalar que, per a nosaltres, és imprescindible que el nou sistema electoral sigui més proporcional que l’actual, perquè seguim aspirant a l’igual valor del vot de tots els ciutadans, i que considerem necessari acostar al màxim els diputats a la ciutadania i que, des d’aquesta perspectiva, l’elecció directa de diputats en districtes uninominals és una proposta difícilment millorable.

*******

A continuació trobareu les declaracions polítiques més rellevants de Pere Navarro i alguns articles referits a ell:

Aquests darrers dies Pere Navarro ha estat també notícia perquè va ser víctima d’una agressió. Crec que hauria de ser motiu de reflexió per a tothom i per afavorir aquesta reflexió fugint de tota subjectivitat us proposo la lectura de cinc articles que m’han semblat especialment rellevants al respecte:

ARTICLES SOBRE POLÍTICA EUROPEA I LES PROPERES ELECCIONS AL PARLAMENT EUROPEU:

javi_paris

Veure més…

La greu responsabilitat del president Mas

scoopit_mi_petitAvui l’actualització del meu Diari a Internet recull els articles sobre diverses qüestions que han estat presents en el debat públic d’aquesta darrera setmana. Us recordo un cop més que gairebé cada dia recomano articles d’interès a través del meu Scoop.it i també els hi dono difusió a través del meu compte a Twitter, del meu perfil i pàgina a Facebook, i en el recopilatori Alternatives. Aprofito per anunciar que diumenge que ve no actualitzaré el Diari.

LA GREU RESPONSABILITAT DEL PRESIDENT MAS

El president Mas s’enfada quan se li atribueixen iguals responsabilitats que al president Rajoy en el present atzucac. Certament el PP n’és el gran responsable, només cal recordar la seva ferotge campanya contra l’Estatut, el seu recurs al Tribunal Constitucional, les seves pressions, la seva pulsió recentralitzadora, el LAPAO, la llei Wert, la incapacitat congènita a entendre l’Espanya plural, la manca de disposició real al diàleg, etc., etc. Però ara mateix, quan el president Mas diu que només vol parlar sobre la consulta i el president Rajoy diu que està disposat a parlar de tot menys de la consulta, les responsabilitats són compartides.

Aquesta setmana s’ha produït el debat i votació al Congrés dels Diputats de la proposta aprovada pel Parlament de demanar la transferència a la Generalitat de la competència de convocar referèndums en aplicació de l’article 150.2 de la Constitució. A 8tv em van preguntar després del debat si els socialistes catalans ens sentíem satisfets. I el cert és que no estem satisfets, però sí reivindiquem que nosaltres ja vàrem advertir sobre el que passaria. Alguns van decidir anar a Madrid a obtenir una negativa i a fe de Déu que ho van aconseguir! Em faig creus de pensar que hi havia més diputats del Parlament al Congrés per rebre una negativa que els que hi van ser quan es va aprovar l’Estatut! El desenllaç d’aquesta iniciativa estava cantat.

Es miri com es miri, la Constitució espanyola no contempla ni la secessió ni la celebració d’un referèndum d’autodeterminació, que és exactament el que van acordar CiU, ERC, ICV-EUiA i la CUP amb aquella doble pregunta perpetrada el passat desembre. Només cal llegir la recent sentència del Tribunal Constitucional aprovada, per cert, per unanimitat. El dret a decidir és una aspiració política, no és un dret en el sentit fort de l’expressió. Per això m’agrada més parlar de consulta que de dret a decidir, perquè un referèndum consultiu o una consulta és això, una consulta, i no és una decisió unilateral, com la que la majoria dels que utilitzen l’expressió ‘dret a decidir’ tenen al cap.

És obvi que els catalans volem votar i haurem de votar. Precisament perquè el projecte d’Estatut que vàrem votar en referèndum el 2006, va ser alterat pel Tribunal Constitucional quatre anys més tard. I, per tant, un nou pacte que substitueixi l’Estatut del 2006 haurà de ser votat per la ciutadania. Només així podrem solucionar l’anomalia democràtica que es va produir.

A banda de les discussions jurídiques que siguin del cas, que mai aclareixen del tot les coses perquè són molt controvertides, és evident que fer una consulta com la que des de Catalunya es reclama exigeix un acord previ amb les institucions de l’Estat. Per això, cada dia que passa és més evident que el 9 de novembre no hi haurà consulta. Les enquestes ens diuen que així ho pensa una majoria de ciutadans i ciutadanes de Catalunya, i molts dels impulsors del procés sobiranista ho admeten en privat i alguns, els més valents, fins i tot en públic. El propi president Mas s’està veient obligat a admetre-ho i ja parla de noves eleccions anticipades. Com si no n’hagués tingut prou amb les eleccions anticipades del 2012 que, lluny de proporcionar-li una majoria excepcional, van fer que CiU perdés 12 escons.

Quins han estat els errors comesos pel president Mas fins avui? El primer, pretendre convocar una consulta el 2014. És evident que un context de majoria absoluta del PP no és el millor escenari per l’acord que necessitem. La legislatura catalana hauria d’acabar el 2016, mentre les eleccions generals s’han de celebrar el 2015. Per què l’acord entre Mas i Junqueras no va contemplar aquest fet cabdal? Per què van decidir-se per posar en marxa un compte enrere que té totes les possibilitats de fracassar? Volien consulta o volien carregar-se de raons per la independència?

El segon error va ser la declaració sobiranista de gener de 2013. Declarar que Catalunya és un subjecte polític i jurídic sobirà, era posar el carro davant dels bous i llençar un senyal equivocat. Ha donat peu a equiparar consulta amb independència, cosa que resta suports a la consulta fins i tot Catalunya endins, i ha proporcionat un argument de pes als que no volen arribar a cap acord Catalunya enfora. El tercer error va ser fixar de forma unilateral data i pregunta per a la consulta. A partir d’aquell moment l’acord amb les institucions espanyoles sobre la consulta es feia impossible.

I el quart error ha estat portar al Congrés dels Diputats la sol·licitud de transferir la competència exclusiva de l’Estat en matèria de referèndums que ja havia estat rebutjada en diverses ocasions pel Congrés. Fins i tot quan va ser recollida en el projecte d’Estatut aprovat pel Parlament de Catalunya, les forces catalanes van acceptar que no figurés finalment en el text aprovat pel Congrés i el Senat que va ser sotmès a referèndum.

En un tema tan sensible com el de la consulta no hi caben dreceres ni subterfugis. Tampoc la llei catalana de consultes no referendàries, que està aparcada en una ponència que no es reuneix des del 29 de novembre, podrà servir per fer una consulta amb la pregunta acordada per CiU, ERC, ICV-EUiA i la CUP. No ens enganyem ni pretenguem enganyar els ciutadans: sense acord no hi haurà consulta, a menys que el govern català decidís embarcar-se en un procés il·legal de conseqüències nefastes per Catalunya. Un procés del que hi ha el trist precedent històric del 6 d’octubre de 1934.

El procés d’elaboració de la llei catalana de consultes s’està demorant interessadament perquè l’aprovació es produeixi al setembre i la convocatòria de la consulta es produeixi el dia següent. Així, el president Mas sempre podrà dir que ell ha fet tot el possible, bo i sabent que l’Estat anul·larà la convocatòria i que, per tant, la consulta no podrà tenir lloc.

Crec que cal posar el comptador a zero i iniciar un altre camí. Dubto que el president Mas sigui capaç de fer-ho. I per això ell és avui el principal responsable del cul de sac en el que ens trobem o d’un temerari xoc de trens en el que tots hi tenim molt a perdre. Volem votar, sí. Però de la forma que es s’han fet les coses fins ara no ho aconseguirem. I d’això el president Mas n’és el màxim responsable.

*******

De les diverses possibilitats per votar que estan al nostre abast parla avui Xavier Vidal-Folch en el magistral article que considero de lectura imprescindible “Cataluña quiere votar, y con razón”.

ARTICLES SOBRE EL DEBAT AL CONGRÉS DELS DIPUTATS DEL DIMARTS 8 D’ABRIL DE 2014:

ARTICLES SOBRE POLÍTICA CATALANA I SOBRE EL DEBAT AL VOLTANT DE L’ENCAIX ENTRE CATALUNYA I LA RESTA D’ESPANYA:

 • Referéndum inviable sin ley electoral, Joan Botella i Josep M. Colomer
 • Actitud impassible, Manuel Cruz
 • El fiscal afirma que la cesión del padrón para la consulta afecta a la intimidad, Àngels Piñol
 • Una juez admite la cesión del padrón municipal para la consulta soberanista, Àngels Piñol
 • Antes de decidir hay que debatir, Ana Sanz
 • Herrero de Miñón defensa reinterpretar la Constitució per donar un encaix diferenciat a Catalunya, Rafa Julve
 • Herrero de Miñón propone un “pacto de Estado” que blinde las competencias de Catalunya, Iñaki Ellakuría
 • Herrero de Miñón propone una mutación de la Constitución para resolver la crisis, Àngels Piñol
 • Cinco tesis de Miguel Herrero, Lluís Foix
 • ¿España tiene problemas o España es el problema?, Juan Carlos Escudier
 • Per la sobirania dels catalans i les catalanes, Josep Fèlix Ballesteros
 • Com acabarà el procés?, Xavier Rius
 • Mas responde al Congreso acelerando la ley electoral y la de consultas, Miquel Noguer
 • Junqueras, el intocable, Victoria Fumanal
 • Duran: “A Catalunya l’única assemblea nacional que existeix és el Parlament”, Nerea Rodríguez
 • Duran adverteix que es pensarà què fa si CiU planteja una declaració unilateral d’independència, El Periódico de Catalunya
 • Duran dice que tendrá que pensar qué hace si CiU plantea una declaración unilateral, Agencias/La Vanguardia
 • Duran y Rubalcaba conversan durante 35 minutos en el Congreso y coinciden en la urgencia del diálogo, ACN/La Vanguardia
 • Duran i Rubalcaba coincideixen en la urgència del diàleg després del no del Congrés a la consulta, Agències/El Punt Avui
 • Duran y Rubalcaba acuerdan propiciar puentes entre Madrid y Barcelona, Anabel Díez
 • Algunes notes inspirades en “De la Nació a l’Estat”, David Lizoain
 • El nacionalismo sin paradojas, Félix Ovejero
 • Rajoy debe recibir a Mas y asesorarse de Rubalcaba, Eduardo Sotillos
 • Per sortir de l’atzucac, Joan Ferran
 • Artur Mas. “Si no hay otra posibilidad, transformaremos las elecciones en referéndum”, EFE/El País
 • Mas no lo sabe, pero políticamente es débil, Lluís Foix
 • Pere Navarro: “Los socialistas somos el único puente que queda entre Catalunya y España”, La Vanguardia
 • Pere Navarro: “Amb tantes propostes a sobre de la taula és increïble que encara no hi hagi taula on tots hi puguem parlar”
 • L’equívoc de la llei electoral, Joaquim Coll
 • Ni pocos, ni locos, Sergi Pàmies
 • Mas veu les plebiscitàries com a última opció però també la “més probable” després del “no” rotund del Congrés, 3/24
 • Ferran Requejo: “Si la actitud del Gobierno no cambia, no se podrá hacer la consulta”, EFE/La Vanguardia
 • Pere Navarro rechaza unas plebiscitarias: “El problema es Mas; que se vaya”, Agencias/La Vanguardia
 • No som nacionalistes!, Francesc Trillas
 • Mentiras repetidas para frenar al federalismo, Francesc Trillas
 • Cómo empezó todo, Carles Castro
 • ¿Marca Catalunya?, Alfredo Pastor
 • Volem que els ciutadans decideixin, Josep Maria Alvarez
 • Las dudas de Mas sobre el 9-N agrietan el frente de partidos pro consulta, Miquel Noguer
 • Por qué somos federalistas y no somos independentistas, Miquel Iceta

ARTICLES SOBRE LES RECENTS ELECCIONS A QUEBEC I SOBRE ESCÒCIA:

Veure més…