Category Archives: General

L’empara del Tribunal Constitucional davant del bloqueig de la meva designació com a Senador

El 16 de maig de 2019 es va bloquejar la meva designació com a Senador en representació del Parlament de Catalunya i el meu grup parlamentari va interposar un recurs d’empara davant del Tribunal Constitucional. El 5 d’abril de 2022 el Tribunal Constitucional va estimar aquell recurs afirmant que s’havia vulnerat el dret a la representació política del grup Socialistes i Units per Avançar. Aquí teniu la decisió del Tribunal Constitucional.