Creació de la Comissió d’Estudi per la Reactivació Econòmica i Social

INTERVENCIÓ DE MIQUEL ICETA EN EL DEBAT SOBRE LA CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ D’ESTUDI PER A LA RECONSTRUCCIÓ I REACTIVACIÓ SOCIAL I ECONÒMICA (3.06.2020)

[enllaç al vídeo]

Gràcies, president,

Membres del Govern, Vicepresident Aragonès, Consellera Chacon,

Diputats i diputades,

Com tots els debats que fem aquests dies, comencem amb un record a les víctimes i una mostra de suport als que estan ajudant a primera línia a lluitar contra aquesta malaltia.

Em plau defensar en nom del meu grup la creació d’una Comissió d’Estudi per la reactivació social i econòmica. Una iniciativa de quatre grups i subgrups parlamentaris a la que, finalment, feliçment, s’hi han afegit els dos grups que donen suport al govern.

En moments en què és fonamental sumar esforços i cercar punts de trobada, Ciutadans, Catalunya en Comú Podem, Partit Popular i el grup Socialistes i Units per Avançar ens vàrem posar d’acord per proposar la creació d’un espai parlamentari, en el que poguessin participar també els agents econòmics i socials, i les institucions del món local, un espai per debatre i acordar les mesures i els canvis legislatius que permetin impulsar la recuperació econòmica i social del país.

Creiem que a la nostra societat hi ha un clam en favor del diàleg, de la capacitat d’arribar a amplis acords que ens permetin avançar de forma més ferma i més decidida per superar la crisi causada per la COVID-19. I aquesta Comissió d’Estudi pot i ha de ser un espai que permeti acordar. No és ni ha de ser un instrument per a la lluita partidista ni per l’erosió del govern. La tasca d’impuls i control a l’acció de govern disposa d’altres instruments parlamentaris que els grups tenen al seu abast.

Aquesta Comissió ha de treballar per establir un diagnòstic compartit, per presentar projectes, per acordar propostes, i per fer-ho de forma oberta a la societat.

En aquest sentit la Comissió és una peça per la construcció de consensos, que no es contraposa als esforços en aquesta direcció que pugui establir el govern, que creava ahir mateix un mecanisme per associar a molts experts a una necessària reflexió sobre el futur.

Per què creiem necessària la creació d’aquesta Comissió?

Per al grup Socialistes i Units per Avançar la creació d’aquesta Comissió d’estudi és la millor manera d’assolir un treball conjunt amb la màxima eficàcia i la màxima col·laboració.

En el Ple del Parlament del passat 24 d’abril, tots els grups i subgrups parlamentaris vam fer palesa, durant la sessió de control, la voluntat de contribuir a la reconstrucció del país. En aquest sentit, vaig fer arribar aquell mateix dia al President de la Generalitat de Catalunya i a tots els grups i subgrups parlamentaris les primeres aportacions del PSC a un eventual Pacte Català per a la Reconstrucció Social i Econòmica.

Per això hem cregut convenient impulsar, juntament amb altres grups i subgrups parlamentaris, la creació d’una Comissió d’Estudi per a la Reconstrucció i Reactivació social i econòmica al Parlament, una Comissió amb representació de totes les forces polítiques parlamentàries, una Comissió en la què també hi estiguin cridats a participar els agents econòmics i socials, i una important representació de les institucions del món local.

Sens dubte, la COVID 19 ens ha posat col·lectivament contra les cordes, però també davant del mirall, i ha fet aflorar les mancances del nostre sistema, així com també les seves fortaleses.

Ho he dit en seu parlamentària en les meves darreres preguntes al President de la Generalitat i hi insisteixo: és imprescindible un Pacte Català per a la Reactivació, que posi en marxa un pla per reactivar l’economia sobre les bases d’un model social i econòmic més just, amb mesures que blindin els serveis públics, que assegurin que no augmenten les desigualtats i que garanteixin que se salvin llocs de treball i empreses.

És hora d’impulsar la reactivació i, tot i que aquest repte és enorme, no podem oblidar tampoc l’objectiu d’impulsar una societat millor, més pròspera, justa i sostenible, que només serà possible amb reformes que promoguin un creixement fort i inclusiu que situï les persones i les seves necessitats en el centre de l’acció política.

Com ja he apuntat, la creació d’aquesta Comissió d’Estudi no ha de ser vista com un factor d’erosió del govern ni de confrontació, sinó tot el contrari: ha de ser el reflex de la voluntat de construcció conjunta, de suma, de promoure el diàleg entre tots i totes per fer la millor reconstrucció possible, per assolir la reactivació econòmica i social que el país necessita, deixant de banda les diferències que ens separen. Els proposem crear un espai sobre allò que ens uneix.

Obrir el debat sobre la millor manera de construir el futur, a través de propostes diverses, mai no ha de ser vist com a problema, sinó com a oportunitat. Es tracta d’aprofundir en el diàleg per avançar en la resolució dels problemes sorgits i en molts casos accentuats, durant la crisi de la COVID-19.

El meu grup parlamentari ho té clar: prioritzar el desenvolupament econòmic, la igualtat d’oportunitats i el combat contra la pobresa i l’exclusió social han de ser la gran prioritat de país.

La lliçó de la crisi sanitària és ben clara: cal tenir activats tots els mecanismes de protecció, i això vol dir mobilitzar recursos, tenir governs estables i eficaços, i treballar per tenir una economia forta amb mercats ben regulats i empreses sòlides capaces de generar llocs de treball de qualitat. Necessitem un sector públic potent per desenvolupar un model social i sanitari robust, que reconegui d’una vegada per totes la feina dels seus professionals, i on els diferents nivells de govern, des de la Unió Europea fins als ajuntaments, actuïn coordinadament, afegint noves prestacions i sistemes de protecció més sòlids.

Proposem vertebrar el pacte al voltant de quatre grans eixos: primer, drets de ciutadania; segon, desenvolupament econòmic; tercer, descarbonització i emergència climàtica; i quart, una digitalització sostenible, inclusiva i justa.

Aquests quatre eixos necessiten recursos i una aposta decidida pel món local i el territori.

Quatre eixos per vertebrar una proposta global que caldria sustentar en un Fons Català per a la Reconstrucció Social i Econòmica que mobilitzi un mínim de dos mil milions d’euros. Això  és el que haurem de treballar conjuntament.

Com deia abans, correspon al Govern de la Generalitat liderar l’esforç col·lectiu, i des del meu grup insistim que cal que ho faci cooperant amb el Govern d’Espanya, els ajuntaments, els agents socioeconòmics i les entitats socials, mobilitzant tots els recursos que tenim a l’abast per superar la crisi i no deixar ningú enrere.

Liderar implica en aquests moments mobilitzar recursos extraordinaris, utilitzar mecanismes extraordinaris i ser capaços d’encertar en les prioritats per defensar el bé comú, per fer prevaldre la igual dignitat de totes les persones. I m’agradaria pensar que tots plegats, en aquesta crisi, haurem après que com més coordinació i més col·laboració, millor.

Des del nostre grup parlamentari creiem que cal treballar per fer avançar el diàleg i aconseguir els màxims consensos per al futur del país. I cal fer-ho sempre parlant amb tothom, fent propostes, escoltant les propostes dels altres i, sobretot, intentant recuperar el sentit últim de la política: servir amb eficàcia la ciutadania a la qual representem i ens devem.

Repeteixo: és moment de sumar esforços, de treballar junts. És moment que cadascú assumeixi les responsabilitats que li pertoquen i, com a president del grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar crec que la creació d’aquesta Comissió d’Estudi no és més que el reflex de la nostra obligació com a diputats de coresponsabilitzar-nos col·lectivament d’un repte gegantí.

Hi ha molts problemes a resoldre, molta feina a fer. Catalunya necessita empenta, lideratge i il·lusió per tirar endavant projectes i construir un país millor al servei de la ciutadania. La creació d’aquesta Comissió hi ha d’ajudar, aquest és el sentit de la seva creació. No tenim més temps a perdre. Ens hi hem posar ràpidament. Per la vida i el benestar de les catalanes i els catalans, i pel futur del país.

Moltes gràcies.

About Miquel Iceta

President del PSC i Ministre de Cultura i Esport del Govern d’Espanya

Posted on dimecres 3 Juny 2020, in Intervencions públiques. Bookmark the permalink. Deixa un comentari.

Els comentaris estan tancats.