Pregunta al president de la Generalitat

Gràcies, Sra. presidenta,

Sr. President,

En el debat d’investidura vostè es va comprometre a mantenir les institucions catalanes en el marc de la llei.

Els serveis jurídics de la cambra ja han dit que la moció presentada per la CUP no s’hauria d’admetre a tràmit degut i cito literalment: “a l’obligació que tenen tots els poders públics de complir les sentències del tribunal constitucional”. Figura a l’acta de la reunió de la Mesa del Parlament tinguda el 29 de març.

De fet, la Mesa va admetre a tràmit la moció de forma ben peculiar, de forma condicionada. La Mesa va condicionar l’admissió a tràmit de la proposta a una modificació del seu contingut. Ahir vàrem conèixer l’acord al que han arribat la CUP i Junts pel Sí que, he de dir-li, segueix presentant els mateixos defectes.

Vull recordar-li, senyor president, l’informe del lletrat major de la cambra signat el 15 de desembre passat que diu literalment: “Els efectes de la Sentència del Tribunal Constitucional i la seva obligació de compliment sí que afectarien la tramitació i adopció de resolucions o actes parlamentaris de naturalesa anàloga a la resolució declarada inconstitucional i nul·la o de contingut molt coincident o molt semblant, especialment d’aquelles que insisteixin a concretar el projecte polític que expressa la resolució 1/X1 prescindint de la reforma constitucional”.

La moció de la CUP, fins i tot incorporant-hi les esmenes de Junts pel Sí és de naturalesa anàloga, de contingut molt coincident o molt semblant i insisteix a concretar el projecte polític de la resolució 1/XI.

Diu, per posar només un exemple, i cito literalment: “el Parlament reitera els objectius continguts en la declaració 1/XI del 9N”.

Sr. president, creu sincerament que si el Parlament aprova aquesta moció podrà seguir dient que estem respectant la legalitat?

**************************

Sr. president,

Una majoria parlamentària per àmplia que sigui no té dret a situar el Parlament de Catalunya fora de la legalitat. El Parlament de Catalunya representa el conjunt de la ciutadania i, precisament per això, no pot en cap cas desconèixer ni vulnerar la legalitat. El Parlament pot instar a la modificació de les lleis de les que deriva la seva legitimitat, Constitució i Estatut, però no pot vulnerar-les, com tampoc no pot, vulnerar o desconèixer les sentències del Tribunal Constitucional.

Li prego que no posi en risc les nostres institucions, li prego que no malmeti el nostre autogovern. Encara hi som a temps

About Miquel Iceta

President del PSC i Ministre de Cultura i Esport del Govern d’Espanya

Posted on dimecres 6 Abril 2016, in Intervencions públiques. Bookmark the permalink. Deixa un comentari.

Els comentaris estan tancats.