Sobre el Fons de Competitivitat

Avui el Senat ha aprovat, amb el vot favorable dels senadors i senadores del PSC, una Moció de l’Entesa Catalana de Progrés a proposta d’Esquerra Republicana de Catalunya, que “insta el Govern a fer tots els tràmits necessaris per tal que es faci efectiva en aquest exercici la transferència a la Generalitat de Catalunya de l’avançament corresponent al Fons de Competitivitat de 2011”. A continuació hi trobareu la Declaració del PSC respecte d’aquesta qüestió, explicada per Joaquim Nadal aquest mateix matí en roda de premsa celebrada al Parlament.

DECLARACIÓ DEL PSC SOBRE LES NEGOCIACIONS ENTRE ELS GOVERNS CATALÀ I ESPANYOL

 1. El Govern de Catalunya està cometent gravíssims errors pel que fa a la negociació amb el Govern d’Espanya i la seva pròpia gestió econòmica:
  1. Exagerant les dificultats econòmiques de la Generalitat i fent-ne qüestió de debat públic.
  2. Anunciant des del primer dia que reivindica un nou sistema de finançament, perdent per tant autoritat per exigir el compliment del sistema vigent.
  3. Jugant permanentment a l’ambigüitat sobre l’encaix de Catalunya en el conjunt d’Espanya, impulsant les consultes independentistes, en les que va participar fins i tot el president Mas, tot i que ho fes en forma vergonyant, i abstenint-se en la presa en consideració de la Proposició de Llei de Declaració unilateral d’independència presentada al Parlament de Catalunya per Solidaritat Catalana per la Independència.
  4. Decidint l’eliminació del que quedava de l’Impost de Successions i anunciant la futura eliminació de l’Impost de Donacions i la rebaixa de l’IRPF per les rendes més altes. Actuant així, el Govern de Catalunya reclama diners pagats pels impostos de tots que serviran per rebaixar els impostos d’una minoria benestant.
  5. Donant publicitat a una negociació amb l’objectiu de treure’n rèdits polítics, oblidant que negociacions delicades requereixen d’un elevat grau de discreció i rigor. No serà filtrant cartes ni desqualificant el Govern d’Espanya com el Govern de Catalunya assegurarà l’èxit de la negociació.
 2. El Fons de Competitivitat constitueix una peça clau del nou model de finançament derivat de l’Estatut d’Autonomia del 2006 negociat entre els Governs de Catalunya i Espanya l’any 2009 i posteriorment acordat pel Consell de Política Fiscal i Financera. Un model que per primer cop a la història garanteix que les Comunitats Autònomes que més aporten al sistema se situïn per sobre de la mitjana en recursos per càpita rebuts. Un model, per cert, que no va ser acceptat per CiU en el seu moment, tot i ésser clarament superior al negociat per CiU l’any 2001.
 3. Els anticips corresponents al Fons de Competitivitat en els anys 2009 i 2010 van ser degudament negociats i rebuts per la Generalitat en el decurs de cada exercici, tot i que l’any 2009 no hi havia la corresponent partida en els Pressupostos Generals de l’Estat. L’aplicació del model implica una permanent negociació bilateral entre Governs i està lògicament subjecta a la situació econòmica general i als requeriments d’estabilitat financera acordats en el marc europeu i del propi Consell de Política Fiscal i Financera.
 4. El PSC considera que els Governs de Catalunya i Espanya han d’acordar el pagament de l’anticip corresponent al Fons per a l’exercici 2011 que se situa al voltant dels 1.450 milions d’euros. De fet, la primera reclamació sobre aquesta xifra es va produir per part de l’anterior Govern en una coneguda carta del Conseller d’Economia a la Vicepresidenta econòmica.
 5. Cal tenir present que tant el Govern d’Espanya com el Govern de Catalunya, en el marc del Pacte de l’Euro, estan obligats a objectius estrictes d’estabilitat pressupostària, circumstància que afegeix dificultats a les negociacions entre ambdós governs.
 6. El PSC reitera la seva posició al respecte: el Govern de Catalunya té la potestat d’incorporar en la previsió d’ingressos del projecte de Pressupostos de la Generalitat pel 2011, els 1.450 milions d’euros corresponents al Fons de Competitivitat, el Govern de Catalunya pot i ha de reclamar-ne l’abonament per la via contenciós-administrativa i els Governs de Catalunya i Espanya han de negociar discretament una solució a aquesta problema. També reiterem la nostra disposició a col·laborar en aquest procés qüestió i a defensar on calgui l’abonament al llarg de 2011 de l’anticip del Fons corresponent a aquest exercici.
 7. És per això que avui al Senat, abans que se celebri aquesta tarda la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera, els socialistes catalans votarem a favor de la Moció presentada per l’Entesa Catalana de Progrés a instància d’Esquerra Republicana de Catalunya que diu el següent: “El Ple del Senat insta el Govern a fer tots els tràmits necessaris per tal que es faci efectiva en aquest exercici la transferència a la Generalitat de Catalunya de l’avançament corresponent al Fons de Competitivitat de 2011, en forma d’avançament de tresoreria, d’acord amb la disposició transitòria segona de la Llei 22/2009, de 18 de desembre”. Com fa constar la pròpia Moció, el cost econòmic de la proposta es valora en 1.450 milions d’euros.
 8. El PSC compleix així amb el seu compromís, tot i que el Govern de CiU no ha volgut comptar amb nosaltres per acordar una estratègia sobre aquesta qüestió. El PSC emplaça els Governs de Catalunya i Espanya a seguir negociant per trobar una solució satisfactòria, emprant els mecanismes institucionals establerts a l’Estatut, i rebutja afegir-se a iniciatives unilaterals que tenen poc a veure amb una negociació delicada que exigeix molt més rigor i discreció que la que ha exhibit el Govern de Catalunya fins avui. Si d’aquí a uns mesos no s’hagués arribat a un acord satisfactori, el PSC seguirà disposat a ajudar el Govern de Catalunya per assolir aquest objectiu, sempre que aquest acordi amb els socialistes catalans l’estratègia més adequada per fer-ho.

About Miquel Iceta

Sóc primer secretari del PSC, president del grup socialista al Parlament de Catalunya i candidat a la Presidència de la Generalitat

Posted on dimecres 27 Abril 2011, in Anotacions. Bookmark the permalink. Deixa un comentari.

Els comentaris estan tancats.