Aportació d’ITACA, Espai pel Debat

LA NOVA CATALUNYA

Les eleccions europees del passat tretze de juny han tancat un cicle electoral caracteritzat pel canvi, tant en la Generalitat de Catalunya com en el govern d’Espanya. El PSC, per la seva posició majoritària en l’esquerra catalana i per la responsabilitat de governar les principals administracions del país té un gran repte davant seu.

El col·lectiu ITACA pretén sumar-se a aquest debat, des de la visió d’un grup de joves progressistes procedents de l’àmbit social, polític, sindical, associatiu i cultural, que pertanyen a una generació que ha crescut i s’ha format en democràcia. És precisament aquest component generacional el que dóna una certa perspectiva, tractant d’anar més enllà de la conjuntura política immediata, considerant valors i anhels que caracteritzen el projecte emancipador de l’esquerra a Catalunya.

Sota aquesta òptica, creiem que el PSC en el seu 10è congrés ha de reafirmar la seva vocació de partit amb valors que prioritzin la justícia social i el compromís per la lluita contra les desigualtats; el valor de la multiculturalitat i la cultura de la pau, la defensa de l’autonomia de les persones en el seu sentit més ampli, el respecte al sentiment de pertinença i la defensa d’una nova identitat nacional per a Catalunya, basada en els seus valors convivencials i de cohesió social.

Per tot això és encara enorme la tasca que tenim per endavant. Els socialistes hem de seguir fent realitat el somni de l’equitat i de la igualtat d’oportunitats real i efectiva, creant les condicions per a que qualsevol ciutadà tingui les mateixes possibilitats de desenvolupar feliçment i amb autonomia econòmica i personal el seu projecte vital. Hem de propiciar un progrés econòmic sostenible que ens garanteixi el desenvolupament del nostre estat del benestar, que ens permeti augmentar les seguretats en un entorn tant ple d’incerteses, i del que en siguin partícips tots els ciutadans de Catalunya tant a les seves economies familiars com als seus llocs de treball.

El món canvia a un ritme vertiginós i apareixen noves desigualtats i noves formes d’exclusió social que s’afegeixen –i en ocasions superen- a les tradicionals desigualtats de les societats industrials. Per això, un nou projecte socialista requereix innovació constant i la participació de la ciutadania en la diagnosi dels problemes i la redefinició de les nostres polítiques. El repte que suposa construir una societat més justa s’ha de perseguir sense el llast dels vells dogmes: ni amb els que es van evidenciar inservibles amb la caiguda del mur, ni amb els que propugna el pensament únic neoliberal. Ni el mercat és l’origen de tots els mals, ni és la solució a tots els problemes. Sobren dogmes, sobren etiquetes i també sobren complexos.

Per això, és necessari consolidar i modernitzar el nostre estat de benestar, assegurant-nos que proporciona oportunitats a les persones al llarg de tot el seu cicle vital, el que en aquests moments implica apostar, entre d’altres polítiques, per més escoles bressol per als més petits, habitatge accessible per als joves, polítiques actives d’ocupació, amb especial incidència en les dones, i polítiques d’atenció a les persones grans amb dependència. La implementació d’aquestes polítiques són avui dia el complement necessari als tradicionals pilars de l’estat del benestar: treball estable, pensions dignes i excel·lència en els serveis públics educatius i sanitaris, que continuen formant part dels objectius del projecte socialista al segle XXI.

Hem de posar un especial èmfasi en l’eradicació de la pobresa en un sentit ampli, com a objectiu inajornable per a qualsevol societat desenvolupada, així com, a la lluita contra l’exclusió social mitjançant polítiques socials que afrontin les noves desigualtats i els problemes derivats de la immigració. En aquest punt, el fenomen migratori ens permet connectar la nostra realitat amb les situacions de desigualtat i injustícia a escala planetària, situacions que també hem de combatre.

Creiem que el PSC ha d’encarnar una nova Catalunya, oberta, dinàmica, multicultural, heterogènia, que mantingui la seva identitat nacional i social, alhora que respecta que la seva ciutadania pugui viure en llibertat i amb respecte amb els seus sentiments de pertinença, la seva cultura d’origen, el seu projecte de vida. I això hem d’aconseguir-ho a tot el territori de forma equilibrada. El nostre compromís és amb la cohesió social i l’equilibri territorial.

Una nova Catalunya que va assumint com a propis els nous valors de la cultura de la pau i del diàleg, a través d’una societat activa i organitzada, d’unes institucions democràtiques fortes. Una Catalunya que respecti i fomenti la possibilitat real de lliure elecció dels seus ciutadans i ciutadanes, des del punt de vista de l’autonomia econòmica, de les formes de família, de la llibertat de culte, del lloc de residència, etc…

Són molts i apassionants els reptes que hem d’afrontar com a societat. La història del progrés i de les conquestes socials que ara considerem irrenunciables ha estat plena d’obstacles i pedres en el camí. Sovint, ha sigut necessari donar dues passes endavant que compensin una enrere. Després d’alguns anys de passes enrere i obstacles de governs de la dreta, els socialistes tenim l’oportunitat de tornar a impulsar un gran salt cap a una Catalunya més justa i equitativa que permeti, en definitiva, l’exercici de les llibertats reals per tots els seus ciutadans.

El PSC, com a força política d’esquerres majoritària, ha d’enfortir el seu compromís amb la construcció d’un país més just i modern, i fer que allò formi part del que distingeix Catalunya com a societat; hem d’oferir un nou paradigma que arribi a tots els ciutadans i generi complicitats en la societat civil per impulsar el debat estratègic sobre el futur de Catalunya, sobre la societat que volem i el nostre paper al món. Hem de liderar la creació de la nova Catalunya. Creiem que el nostre entusiasme per aquest projecte serà compartit per la gran majoria de la societat catalana, si actuem amb la sensibilitat que s’espera dels nostres valors i impulsem polítiques coherents amb aquest projecte. Treballant per una societat més justa, el PSC serà “el partit de la majoria”, el partit de la gent.

About Miquel Iceta

Sóc primer secretari del PSC, president del grup socialista al Parlament de Catalunya i candidat a la Presidència de la Generalitat

Posted on dilluns 19 Juliol 2004, in Anotacions. Bookmark the permalink. Comentaris tancats a Aportació d’ITACA, Espai pel Debat.

Els comentaris estan tancats.