Notícies i articles a Scoop.it

scoopit_mi_petitUs recordo que gairebé cada dia recomano articles a través del meu Scoop.it, de Twitter, i de la meva pàgina a Facebook. Aquí hi trobareu les meves intervencions més recents, i aquí accediu al meu Arxiu. Ho trobareu tot plegat al meu web personal miqueliceta.cat Aquest Diari continua al blog del meu web.

Intervenció en el debat sobre les resolucions del Ple sobre la Pobresa

INTERVENCIÓ EN EL PLE SOBRE EL COMPLIMENT PER PART DEL GOVERN DE LES RESOLUCIONS DEL PLE SOBRE LA POBRESA

Palau del Parlament, 14.06.17

[enllaç al vídeo]

Gràcies, senyora presidenta,

Els discursos del govern contrasten amb una realitat social ben punyent. Hi ha hagut un excés d’autocomplaença. Les famílies, els veïns, els entitats socials i els ajuntaments han hagut d’ocupar d’espais dels que vostès s’han retirat i que són la seva responsabilitat. L’informe de compliment que vostès presenten no s’ajusta a la realitat i sols busca amagar la resignació d’un govern que no té com a principal prioritat la lluita contra la precarietat social i la pobresa. O a nosaltres no ens ho sembla.

Començo amb un exemple senzill. Fa un any ens queixaven que no havien fet, l’Informe sobre la situació de pobresa i inclusió social al que vostès s’havien compromès en el ple de pobresa del 2014. I seguim esperant-lo. El març de 2016 es van comprometre a fer l’informe de Progrés Social i el juny del 2017, i l’Informe no ha arribat.

Un altre exemple. Des del 2010 no s’actualitza la Cartera de Serveis Socials. Avui, juny del 2017 continuen sense fer els deures.

President, Vicepresident i Conselleres, venen al Parlament sense fer realitat els mandats parlamentaris més urgents per a les famílies amb més necessitats del nostre país. Som un país ric amb una població amb pobresa severa que el seu govern desatén. I els vull posar tres exemples del seu nivell d’insensibilitat social:

MENJADORS ESCOLARS/SECUNDÀRIA

Vostès han tancat els menjadors dels instituts públics. Amb la compactació de la jornada escolar (encara pendent d’avaluació per part del Departament d’Educació) van anar desapareixent els menjadors de secundària. Les retallades i les decisions ideològiques han deixat a nens i nenes de la ESO sense un àpat al migdia garantit.

Molts nens i nenes, joves, que estan sols a casa a la tarda. Nens que uns mesos enrere (a primària) tenien una beca menjador i que ara amb 12 anys els trobem sols a menjadors socials o, simplement, no sabem què passa amb ells. Aquest és el país que volem? Senyor President, aquest Parlament li ha donat un mandat per reobrir els menjadors. És una qüestió d’igualtat d’oportunitats.

DEPENDÈNCIA

Catalunya ha estat la única comunitat autònoma que ha incrementat la llista d’espera el 2016, amb les dades oficials a la mà, sent la segona més alta d’Espanya després de Canàries. Persones grans, amb dependència, a les que no els arriba en vida ni la plaça a la residència ni la prestació per a la seva cura. És inadmissible, President.

Sabem que paguen més del 80% dels fons públics en dependència. Nosaltres també denunciem que el Govern del PP hagi deixat de finançar una política en la que no creu! Compti amb nosaltres per a reivindicar tornar als nivells previs a l’arribada de Rajoy a La Moncloa.

Però el que no té cap excusa és que altres CCAA que han tingut les mateixes retallades per part del Govern de l’Estat i especialment les governades per governs de progrés, han fet grans esforços i han millorat l’atenció a LA Gent Gran. I vostès això no ho fan. Poden, però no ho fan.

RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ I RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA

L’agost del 2011 PP i CIU van retallar fins al límit la Renda Mínima d’Inserció. Han passat sis anys i la llei és la mateixa. No s’ha vist la influència d’ERC des del 2013 en un canvi de la prestació per a que pogués accedir tothom que la necessités. Una cobertura de les més baixes de tota Espanya Ens han vingut amb l’anunci de l’acord amb la comissió promotora de la Renda Garantida de Ciutadania, i ens n’alegrem. Tots hi hem contribuït i treballem encara avui per arribar a un acord en la ponència. Per cert, hem demanat a la consellera que ens faciliti la memòria econòmica de l’acord amb la comissió promotora.

Volem que es posi en marxa el més aviat possible, que arribi a moltes més famílies, que les oficines de treball i els serveis socials estiguin preparats per fer front a les famílies que la necessiten i que no l’han tingut tots aquests anys.

Senyores i senyors diputats,

Estem aquí per avaluar el compliment dels acords del Ple de pobresa de l’any passat per part del seu govern.

Molt Honorable Senyor President, el balanç del seu govern en aquest terreny no és bo. Vostès han suspès. No han complert ni amb la meitat de les mesures acordades i aprovades. De fet, una de cada quatre mesures no ha estat ni tant sols iniciada.

Costa de vegades verificar el compliment dels compromisos. La Taula del Tercer Sector ha denunciat reiteradament que la informació no és prou precisa, quantificada, actualitzada i acompanyada d’indicadors d’impacte.

El ple de pobresa va aixecar unes grans expectatives dins i fora de la Cambra. Per això, davant la situació d’emergència social d’una part important de la població del nostre país, vam aconseguir que vostès també s’afegissin a l’acord per combatre la pobresa. Tots els grups.

En moltes coses no hi ha acord polític, però al voltant del combat contra la pobresa sí que es va produir un gran acord. Vostè podria haver pogut actuar per reduir la pobresa a casa nostra. Però malauradament s’han complert els mals presagis pel que fa a la seva manca de voluntat política de liderar un veritable combat contra la pobresa i l’emergència social.

El seu govern no ha tingut com a gran prioritat el combat contra la pobresa i l’emergència social. El sentim vibrar parlant del referèndum, però no quan parla dels ciutadans, les famílies i els sectors que més pateixen.

No vull avorrir-los amb xifres, però amb un parell n’hi ha prou per demostrar el que dic.

Segons l’Enquesta de Condicions de Vida del passat mes de maig, l’indicador relatiu de risc de pobresa a Catalunya que mesura la proporció de persones que tenen ingressos baixos en relació amb el conjunt de la població, se situa en el 19,2%. Una taxa dues dècimes superior a la que teníem l’any 2015.

I cal que ens preguntem on queda la recuperació econòmica si els indicadors de pobresa, desigualtat i exclusió ens diuen que anem enrere? Amb una incidència especial entre els majors de 65 anys, que han vist incrementada la seva pobresa en 2,9 punts.

L’estudi “Desheretats” de Save the Children fet públic en el passat mes de febrer diu que les famílies amb menys recursos s’han empobrit un 31% més que la resta. Està creixent l’abisme entre els més rics i els més pobres. Amb una afectació especial sobre la infància. La infància en situació de pobresa severa, els que viuen amb menys de 6.444 euros anuals, ha augmentat a Catalunya un 23% entre el 2013 i el 2015. I res no fa pensar que aquesta tendència s’estigui revertint.

La lluita contra la pobresa i les desigualtats hauria de ser la principal prioritat d’un govern. I no ho és del seu govern, senyor president.

Senyor President, la lluita contra les desigualtats no només redueix la pobresa i promou la convergència social, sinó que és una precondició per a la recuperació econòmica, la creació de llocs de treball de qualitat i una prosperitat compartida. No es podrà parlar de recuperació fins que no es redueixi l’abisme entre els guanyadors i els perdedors d’aquesta crisi.

Es tracta d’impulsar la creació de llocs de treball de qualitat, de millorar les condicions de vida i de treball dels ciutadans, d’enfortir els drets de treballadors i el paper dels sindicats, d’enfortir l’Estat del Benestar i la protecció social, de combatre la pobresa i l’exclusió social, d’assolir un veritable equilibri de gènere i de modernitzar el sistema fiscal. Aquests són els objectius que s’estan fixant a nivell europeu.

Nosaltres ens vàrem fixar alguns objectius potser més modestos en el ple de pobresa que els esmentats abans. Però la qüestió és que no s’estan complint al ritme adequat. Gairebé la meitat de les mesures no s’estan aplicant un any després de la seva aprovació. S’han constituït les taules sectorials sorgides del Pla d’Emergència, però no han iniciat el seu treball.

De fet, les mesures que estan en marxa, eren en gran mesura continuació de polítiques preexistents. El sentit d’un Pla d’Emergència era el de canviar dinàmiques, imprimir nous ritmes, respondre a urgències, no senzillament resignar-se, com ho ha fet el seu govern, a “anar fent”, “anar tirant”.

Acabada l’excusa de la manca de pressupostos de l’any passat, que vostès intenten encolomar a la resta de partits, oblidant que van ser vostès els que es van tancar a altres acords que no fossin amb la CUP, no sabem veure ara, amb els pressupostos que vostès qualifiquen com els més socials de la història, que les coses estiguin canviant prou o prou ràpidament.

Deixi que li posi exemples: l’existència i l’avaluació del protocol de malnutrició infantil o el desplegament reglamentari de la llei dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència, l’estudi de compliment de la llei de serveis socials, o les millores de gestió de la Renda Mínima d’Inserció –pendents de l’acord sobre la Renda Garantida de Ciutadania–. Compromisos pendents.

No han complert ni amb les convocatòries Van convocar la Taula Nacional de la Infància quatre mesos més tard del que tocava, senyor president. I el que és pitjor, només van convocar dos cops el mes de maig del 2016 el Comitè que ha de vetllar pel compliment dels protocols d’assetjament i abús sexual. Un tema d’extrema sensibilitat i al que vostès hi donen un resposta insuficient.

La crisi econòmica que sembla que vagi minvant ha generat ferides i cicatrius que estan molt lluny d’haver estat resoltes.

La millora de les dades macroeconòmiques i d’ocupació que s’estan produint aquests darrers dos anys no s’han traslladat a la millora de les condicions de vida dels més necessitats i dels més afectats per la crisi econòmica. I és aquí que han d’actuar els poders públics.

L’ajustament econòmic s’ha traduït en una important reducció salarial, en la precarització del mercat laboral i l’increment del nombre de treballadors pobres, és a dir, de persones que malgrat disposar d’un lloc de treball no aconsegueixen arribar a final de mes.

Moltes joves i també molts aturats de llarga durada estan condemnats a no sortir del cercle viciós de la precarietat i l’atur.

I davant d’aquesta realitat el seu govern sembla que s’hi hagi resignat. A dia d’avui, les persones amb més dificultats no han rebut per part del Govern cap política efectiva que millori la seva qualitat de vida.

Porten des de maig de l’any passat estudiant el Pla per a la Inclusió i la Cohesió Social a Catalunya. Temps sobrat per estudiar, és hora de posar-se a treballar, senyor president!

Segueixen també pensant i estudiant la implantació d’una prestació econòmica per a la criança adreçada a infants i adolescents de 0 a 18 anys.

Fa un any que estudien augmentar el nombre de Mossos d’Esquadra per fer front als casos de maltractaments a les dones.

Encara segueixen estudiant una oferta formativa adequada per als demandants d’ocupació amb diversitat funcional.

Ho hem dit mantes vegades, sort en tenim dels Ajuntaments! Que són els que fan una feina de suplència quan vostès no fan front als seus compromisos i segueixen estudiant què fer.

Vostès centrifuguen responsabilitats però no descentralitzen recursos. És qüestió de prioritats. És qüestió de voluntat política! És qüestió de recursos!

Senyor president, segurament no és gaire el temps que ens queda de legislatura. Tot i així, per coherència amb el que ha aprovat aquest Parlament, per respecte a la tasca dels professionals i de les entitats socials que cada dia s’enfronten a la realitat de pobresa i exclusió que vivim a Catalunya, exigim un major compromís per part del Govern en el compliment de les mesures del Ple de Pobresa.

Comprometi’s a fer un calendari de les mesures pendents, a assignar un pressupost suficient i concret per a cadascuna d’elles i prioritzi les que tenen un major impacte des del punt de vista social, que per a nosaltres són les relacionades amb la infància, la creació d’ocupació, l’accés a l’habitatge i l’atenció a la Gent Gran.

El Ple de Pobresa i les seves resolucions eren una gran oportunitat per afrontar una dramàtica situació de pobresa, desigualtats i exclusió social. Una oportunitat malbaratada per un govern que no ha fet de la cohesió social la seva principal preocupació. I per a nosaltres, i per a molts ciutadans i ciutadanes de Catalunya, aquesta i no altra és la principal prioritat.

Gràcies, senyora presidenta, senyores i senyors diputats.

Pregunta al president

PREGUNTA AL PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Parlament de Catalunya, 14.06.17

[enllaç al vídeo]

Gràcies, senyora presidenta,

Senyor president,

Ja sap que el nostre grup no es resigna a que els grans anuncis i els debats s’hagin de produir en seu parlamentària i no fora d’aquesta. Vostè divendres va anunciar que farà determinades coses, i nosaltres el que voldríem preguntar –vostè ho ha dit també fora de la Cambra- que aviat se sabran els detalls pels quals es regirà aquesta iniciativa política seva. La meva pregunta és ben senzilla: per què no es produeix immediatament una entrada per registre del text legal en el que es pensa emprar la convocatòria del referèndum que vostè va anunciar?

*********************

Gràcies senyora presidenta, senyor president,

Ara si que m’ha confós del tot. Però que no hem dit tantes vegades que el Tribunal Constitucional no compta? Que no hem dit tantes vegades que el que diguin els tribunals ens és igual? M’està dient que no porten aquesta llei -vostè, els grups o qui sigui, perquè qui ha dit en públic que ja té els detalls és vostè- senzillament perquè els hi fa por quina pugui ser la reacció dels tribunals o del Tribunal Constitucional que vostès mateixos ens van dient que no els faran cas?

La veritat, no els entenc. I em sap greu que utilitzin una i una altra vegada la pobra Comissió de Venècia, la Comissió Europea per a la Democràcia a partir del Dret, que diu que només es poden convocar referèndums d’acord amb la Constitució o d’acord amb una llei que estigui d’acord amb la Constitució. I aquest és el problema.

Senyor president vostè només en té un de problema. Que vostè s’ha compromès a fer una cosa que vostè no pot garantir ni està en condicions de fer.

I molt parlar de mandat democràtic. El mandat democràtic, si no estic mal fixat, el donen les urnes. M’he llegit amb molta atenció el programa electoral de Junts pel Sí i de la Candidatura d’Unitat Popular. No he sabut trobar el referèndum que ara vostès diuen que és imprescindible. On està el mandat democràtic?

I ara ens diuen que s’assemblarà el més possible a unes eleccions. S’assemblarà el més possible al 9N de 2014? Repetirem un procés de consulta que després no tindrà l’eficàcia política i jurídica que realment es diu perseguir?

Senyor president, nosaltres no veiem viable el seu camí. Respectem la seva posició, respectem les nostres institucions. Però li demanem, un cop més, que no treguin les institucions catalanes fora de la legalitat.

 

Pregunta al president de la Generalitat

PREGUNTA DE MIQUEL ICETA AL PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Parlament de Catalunya, 31.05.17

[enllaç al vídeo]

Gràcies, senyora presidenta,

Molt honorable, senyor president,

La seva relació epistolar amb el president del govern d’Espanya ha deixat clar que no hi haurà un referèndum acordat sobre la independència després de l’estiu. Per tant, en la falsa disjuntiva “referèndum o referèndum”, només queda la possibilitat del referèndum unilateral fora de l’actual marc legal.

Sr. President, podria dir-nos en seu parlamentària en quina data preveu convocar-lo i quines preveu que siguin les conseqüències.

 

************************

Senyor president,

Fora bo que les grans decisions polítiques i els anuncis de capteniment del govern es produïssin en seu parlamentària. Fa temps que estem demanant al govern que informi dels preparatius del referèndum. Vostès han bloquejat fins i tot una comissió d’investigació que pretenia conèixer què hi havia del cert en les declaracions del jutge Santi Vidal. També els hi hem demanat sense èxit la documentació relativa a l’elaboració de la mal anomenada llei de transitorietat.

Suposem que coneixerem la data poc després de l’anunciada reunió del Pacte Nacional pel Referèndum. Un pacte que havíem entès tenia com a objectiu l’impuls d’un referèndum acordat que no és el que vostè pretén convocar després de l’estiu.

No ens diu la data i tampoc he sabut veure que tinguin gaire clares les conseqüències de convocar un referèndum fora del marc legal.

Sí, fora del marc legal, com ho va declarar de forma unànime el Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya.

Un referèndum que no podrà comptar amb l’aval de la Comissió de Venècia, tal com va demanar aquest Parlament. I no podrà comptar amb aquest aval, precisament perquè incompleix la primera de les condicions exigibles que no és altra que la d’estar previst per la Constitució o per una llei d’acord amb la Constitució.

A ningú se li escapen les enormes dificultats de celebrar un referèndum d’aquestes característiques.

I tampoc crec que sigui agosarat dir que un referèndum d’aquestes característiques, si finalment es celebrés, tindria efectes molt similars a les de la consulta del 9-N de 2014. Cap efecte positiu concret, i alguns efectes molt negatius.

President, seguim pensant que vostès han situat la política catalana en un carreró sense sortida. Que han decidit tirar endavant sense calcular gaire quines poden ser les conseqüències de les seves decisions. Han passat ja divuit mesos des de les eleccions, el que deien en el seu programa no s’ha acomplert, el que van determinar en la comissió d’estudi sobre el procés constituent tampoc.

L’emplacem novament a no situar les institucions catalanes fora de la llei, a que no furtin informació ni drets als grups de l’oposició i, sobretot, a que no cometin la irresponsabilitat de prendre decisions que acabin perjudicant el país i les seves institucions per no haver previst les conseqüències.

Intervenció en el debat sobre la moció de CSQEP sobre el referèndum

INTERVENCIÓ DE MIQUEL ICETA EN EL DEBAT SOBRE LA MOCIÓ SOBRE L’EXIGÈNCIA SOCIAL DE CELEBRACIÓ D’UN REFERÈNDUM PRESENTADA PEL GRUP DE CSQEP

Palau del Parlament, 18.05.17

[enllaç al vídeo]

Moltes gràcies, senyora presidenta,

El nostre grup parlamentari va votar en contra de la resolució del darrer debat sobre l’orientació política general a la que es refereix aquesta moció. Tampoc no formem part del pacte nacional pel referèndum i, per tant, podríem limitar-nos a votar en contra d’aquesta moció sense necessitat d’entrar en el fons del debat. Però en atenció al grup proposant i a la seva intenció, volem fixar la nostra posició al respecte.

En l’actual context és impensable un acord entre les institucions catalanes i les de l’Estat per convocar un referèndum vinculant sobre la independència. Primer caldria reformar la Constitució per fer-lo possible. Hi ha qui diu que es podria fer de caràcter consultiu, però això no és el que es reclama.

I, d’altra banda, hi ha molts juristes que diuen que tampoc un referèndum consultiu sobre aquesta qüestió és possible perquè posa en qüestió, precisament, l’article segon de la Constitució.

La Constitució pot ser reformada, però per les vies de reforma que ella mateixa estableix, sense dreceres. La doctrina del Tribunal Constitucional és molt clara.

D’altra banda també es fa molt difícil pensar en la viabilitat d’una negociació quan una de les parts ja ha dit que passi el que passi convocarà un referèndum sobre la independència el proper mes de setembre o el primer d’octubre.

Sobre la possibilitat que la pròpia Generalitat reguli o convoqui un referèndum, no hi ha marge de dubte. Només cal recordar la sentència del Tribunal Constitucional sobre la llei catalana de consultes populars no referendàries o la seva ben recent sentència sobre la llei catalana de consultes populars per via de referèndum.

Per esvair qualsevol dubte, ens ho recordava el Consell de Garanties Estatutàries: “La competència de regulació i d’autorització en matèria de referèndums correspon amb caràcter exclusiu a l’Estat”. Unanimitat del Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya.

I a sobre diu: “La jurisprudència constitucional no reconeix a la Generalitat la potestat de regular ni de convocar una consulta referendària sobre el futur polític de Catalunya”. Això ho diu una institució catalana triada per aquest Parlament.

La moció de Catalunya Sí que es Pot, posa sobre la taula la necessitat d’atendre els criteris de la Comissió de Venècia. Molt bé, estem absolutament d’acord. Què diu la Comissió de Venècia? Que les sentències dels tribunals constitucionals tenen un caràcter definitiu i vinculant. Definitiu i vinculant.

No m’estranya que hi hagi algun grup independentista que digui: “potser que no anem a la Comissió de Venècia o que no ho supeditem tot a la Comissió de Venècia perquè no farem el referèndum”. Tenen raó.

Però és que la Comissió de Venècia diu encara més coses. Diu: “Les sentències dels tribunals constitucionals han de ser respectades per tots els organismes públics i persones. Fer cas omís d’una sentència d’un tribunal constitucional és equivalent a menysprear la Constitució. Si un funcionari públic es nega a executar una sentència del tribunal constitucional pot ser sancionat. Aquestes mesures són legítimes”.

Però és que diu encara més coses. Parlant de referèndums…

Vostès han posat una sèrie de condicions en la seva moció que nosaltres apreciem, però és que s’han oblidat de la primera. Quina és la primera condició de la Comissió de Venècia pels referèndums? “Els referèndums no poden celebrar-se si la Constitució o una llei d’acord amb ella no ho estipula”. Ja sabem que Venècia s’està enfonsant, no l’enfonsem encara més a Catalunya. Vull dir, siguem seriosos amb això. I, per tant, home, anem una mica en compte.

Pensar que la Llei de transitorietat jurídica, que s’està fent d’esquenes del Parlament, quan es vol aprovar d’un dia per l’endemà, serà capaç d’emparar la celebració d’un referèndum, no ho feu en el nom de la Comissió de Venècia.

Per tant, nosaltres, que podríem estar molt teòricament d’acord amb que s’anés a la Comissió de Venècia a buscar aquest aval, ja els diem: “Aquest viatge, aquest, se’l poden estalviar”. Només cal llegir el que la Comissió de Venècia ha dit de forma reiterada.

Per cert, la Comissió de Venècia, que té un nom que ens hauria de cridar a tots l’atenció, perquè la Comissió de Venècia es la “Comissió Europea per la Democràcia a través del Dret”. O sigui, no del dret i del revés, sinó del Dret.

I, per tant, la Comissió de Venècia és excepcionalment restrictiva amb aquestes qüestions. I vostès han fet, si m’ho permet –i ho dic amb tot l’afecte a l’amic Joan Coscubiela-, com s’han deixat aquest petit detall… aquest primer requisit de la Comissió de Venècia, s’han quedat amb requisits molt importants, que compartim, però han oblidat que qualsevol referèndum s’ha d’ajustar a l’Estat de dret. En la mesura que el referèndum que es vol celebrar no s’ajusta a l’Estat de Dret, no pot comptar ni amb el nostre suport ni amb la nostra participació, i la seva moció tampoc pot comptar amb el nostre suport.

I ens queda encara en l’ambient una pregunta: vostès demanen o un acord, o un reconeixement previ de la Unió Europea, o ajustar-se a la Comissió de Venècia. Ens queda el dubte de què passarà quan es vegi que aquestes condicions no es donen.

Moltes gràcies, senyora presidenta, senyores i senyors diputats.

Pregunta al president, 17.05.17

PREGUNTA AL PRESIDENT DE LA GENERALITAT

PALAU DEL PARLAMENT, 17.05.17

[enllaç al vídeo]

Gràcies, senyora presidenta.

Molt Honorable senyor president,

Fa pocs dies la majoria parlamentària que dóna suport al seu govern va denegar totes les compareixences i tota la documentació sol·licitada pels grups de l’oposició en la comissió d’investigació sobre les actuacions del govern per preparar la secessió de Catalunya de la resta d’Espanya. Així mateix la majoria va denegar la compareixença d’experts en la proposta de reforma del Reglament. Quina opinió té sobre l’amputació de la tasca de l’oposició i l’opacitat de l’actuació del govern pel que fa al procés independentista?

********************

Senyor president, les decisions de la majoria que li dóna suport són injustificables. Si el nostre reglament habilita la creació de comissions d’investigació fins i tot en contra del criteri de la majoria, el que no es pot és cometre un frau de reglament evitant que aquestes comissions puguin realitzar la seva funció. No es pot arribar a la independència i construir un nou país començant per bloquejar l’acció de l’oposició. No es pot acusar a d’altres institucions de manca de qualitat democràtica si en el Parlament de Catalunya es limita el paper de l’oposició.

Senyor president, el nostre grup ha demanat un i altre cop que se li faciliti informació sobre les actuacions concretes del seu govern i sobre la feina de preparació de la llei mal anomenada de transitorietat jurídica. El seu govern, en aquesta qüestió, està essent tot menys transparent. Quan les coses es preparen o es fan d’amagat és perquè hi ha consciència de que no s’està obrant bé. Vostè es va comprometre a mantenir les institucions catalanes en el marc de la legalitat però, senyor president, el Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya ja va advertir per unanimitat que la Generalitat, i cito el seu recent dictamen sobre el projecte de pressupostos, no té potestat de regular ni de convocar una consulta referendària sobre el futur polític de Catalunya.

No ens estranya que es vulgui amagar fins al darrer moment possible l’anomenada llei de desconnexió perquè, en la mesura que contravingui el marc constitucional, serà immediatament suspesa i posteriorment anul·lada pel Tribunal Constitucional.

President li prego, no limiti el paper de l’oposició, proporcioni tota la informació sobre el procés i, sobretot, mantingui les institucions catalanes en el marc de la legalitat tal com s’hi va comprometre en el debat d’investidura. És la seva obligació i és pel bé de Catalunya.

Pregunta al president de la Generalitat, 26.04.17

PREGUNTA AL PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Palau del Parlament, 26.04.17

[enllaç al vídeo]

Gràcies, senyora presidenta.

Molt Honorable senyor president.

En nom del meu grup li prego traslladi el nostre afecte a la consellera Neus Munté.

Permeti’m que feliciti la policia de Catalunya per la seva darrera operació contra el terrorisme jihadista. Ens fan sentir segurs i orgullosos. Gràcies!

I ara la pregunta.

Sr. President, l’altre dia vostè reunia govern i alts càrrecs al Pati dels Tarongers per signar un manifest. Crec que els governs és millor que parlin a través de decisions de govern, de decrets, de projectes de llei, que de manifestos.

Després hem sabut que vostè ja té al cap la data del referèndum. I és per això, senyor president, que en defensa del paper del Parlament de Catalunya, i per l’exigència de transparència i qualitat democràtica que tots diem defensar li pregunto:

Quan pensa convocar el referèndum, amb quina pregunta i quins preparatius concrets estan ja en marxa per convocar-lo, organitzar-lo i celebrar-lo?

**********************

Senyor president,

El 9 de novembre de 2014 es va celebrar un procés participatiu. Sap quan es va fer pública la data i la pregunta? Li recordo, el 12 de desembre de 2013. Gairebé un any abans! La llei en què es pretenia emparar la consulta va ser tramitada amb total respecte als procediments, sense cap urgència, sense cap opacitat, amb informe del Consell de Garanties Estatutàries.

Si vostè ja té data i pregunta al cap hauria de comunicar-ho al Parlament. Si vostès ja tenen el projecte de llei de transitorietat jurídica preparat l’haurien de presentar públicament. I convindria que el revisessin la Comissió Jurídica Assessora i el Consell de Garanties Estatutàries.

Vostè és el màxim responsable de la Generalitat. Encara està a temps d’intentar fer les coses bé. Retirin la proposta de reforma del Reglament del Parlament que l’únic que persegueix és limitar el paper de l’oposició, limitar filtres i reduir controls del que vostès mateixos diuen que serà la llei més important de la Catalunya contemporània.

I, li prego, no amenacin els funcionaris. No ens amenacin a tots amb la inseguretat jurídica, el xoc de legitimitats i la inestabilitat institucional que es derivarà de tot aquest tripijoc que no ens porta enlloc.

Intervenció a la compareixença d’Artur Mas sobre el cas Palau i el 3%

Intervenció del president del Grup Parlamentari Socialista, Miquel Iceta, després de la compareixença de l’expresident de la Generalitat, Artur Mar, a la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament de Catalunya

29 de març de 2017

[enllaç al vídeo de la intervenció]

Gràcies, senyor president,

Senyor Mas, avui vostè compareix davant la Cambra en qualitat de secretari general de Convergència Democràtica de Catalunya dels anys 2000 a 2012, i en qualitat de president del mateix partit de 2012 a 2016.

Ho fa en relació al finançament de CDC i de les fundacions que hi estaven vinculades. I ho fa també perquè ja havia comparegut en diverses ocasions per aquest motiu davant la Cambra en qualitat de president de la Generalitat. I s’han produït fets nous.

No crec que sigui sobrer aclarir aquests extrems i tampoc ho és intentar delimitar l’objecte i funció de la compareixença. Això no és un tribunal, ni tampoc una Comissió d’Investigació. Per cert, com vostè ha recordat, ja n’hi va haver una sobre el tema. Aquí no prenem testimonis, ni valorem proves, ni tenim mitjans per investigar els fets relacionats amb el finançament del seu partit i de les fundacions que hi estaven vinculades, uns fets que han colpit l’opinió pública.

Avui interessa saber si el que vostè ha afirmat en reiterades ocasions davant la Cambra ha estat o no desmentit pels fets. Avui correspon debatre sobre les seves responsabilitats polítiques com a màxim responsable del seu partit des de l’any 2000 al 2016.

Certament és difícil fer-ho mentre continuen les investigacions policials i actuacions judicials en casos tant rellevants com el cas Palau de la Música i el cas 3%. I deixo de banda altres qüestions com els casos ITV, ADIGSA – que per cert va ser portat als tribunals pel govern de Pasqual Maragall – o les derivades del cas Pujol perquè lluny d’aclarir les coses podríem perdre’ns per les branques, tenint present que vostè, des de l’any 1995 a l’any 2016, va ser successivament Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Conseller d’Economia, Conseller en cap i president de la Generalitat.

Recorden quan va sortir per primer cop el 3% en aquesta Cambra? Era el 24 de febrer de 2005. No crec que ningú ho hagi oblidat, i menys els que hi érem. Ja fa 12 anys que el president Maragall es va referir al 3%, precisament perquè el mateix dia El Periódico de Catalunya se’n feia ressò en un editorial demanant que s’investigués. Vostè, senyor Mas, en termes molt contundents, li va exigir al president Maragall que retirés una afirmació que, certament, no estava sustentada llavors en proves. El president Maragall va accedir-hi i, tot i així, CDC va presentar una querella contra ell, que va ser finalment i feliçment retirada.

Anys després esclatava el cas del Palau de la Música en el que es barrejaven diverses coses: la desviació de fons del Palau a mans privades, els donatius del Palau de la Música a la fundació de CDC, i indicis que apuntaven a un triangle format pel Palau, empreses concessionàries d’obra pública i les fundacions vinculades amb CDC.

A partir de la denúncia presentada per regidors de l’oposició a Torredembarra, s’està investigant també una altra trama de presumpte pagament de comissions al seu partit per concessió d’obra pública.

En tots dos casos vostè ha afirmat sempre i avui ho ha reiterat l’honorabilitat del seu partit, el seu convenciment que no s’ha produït cap delicte ni cap irregularitat, que la responsabilitat en tot cas recauria sobre els successius tresorers del seu partit, els dos darrers, persones de la seva confiança i designats per vostè mateix.

Va ser vostè qui va ordenar el retorn de les donacions del Palau a la fundació del seu partit en virtut d’uns estranys convenis de col·laboració. I així 600.000 euros van retornar al Palau.

En tot cas, el jutge instructor va apreciar que el desviament de fons del Palau de la Música cap al seu partit o cap a les fundacions vinculades al seu partit superava els 6 milions d’euros i va considerar CDC responsable a títol lucratiu imposant una fiança molt important a la que vostès van fer front posant com a penyora immobles propietat del partit.

Sr. Mas, en anteriors compareixences li vaig demanar que tranquil·litzés l’opinió pública desmentint o confirmant els rumors i informacions aparegudes. I vostè ho va desmentir tot i va comparèixer sempre que se’l va requerir. En la darrera ocasió, en una Diputació permanent un cop ja convocades les eleccions de 2015, li vaig preguntar directament què faria si el temps desmentia les seves afirmacions. Jo situava la qüestió, precisament, en el terreny de les responsabilitats polítiques, intentant si és possible desllindar responsabilitats polítiques de fets delictius que estan sent objecte d’una investigació judicial. No ha acabat el judici i vostè té tot el dret de mantenir la seva versió i dir que fins que no hi hagi sentència no hi ha motiu per alterar les seves declaracions davant la cambra.

Però aquí discrepem. El nostre grup, senyor Mas, creu que el pas del temps, les investigacions policials i de la Fiscalia, les actuacions judicials i les informacions periodístiques relatives a aquests dos casos han desmentit les seves paraules.

Per desllindar clarament el que és responsabilitat política del que podria ser eventualment una responsabilitat penal em referiré estrictament a irregularitats i no a delictes que només el jutge pot apreciar. Sé que estem fent un exercici complicat de separar àmbits que tenen massa punts de connexió però, en fi, hi ha coses que són des del nostre punt de vista incontrovertibles.

Sr. Mas, vostè és responsable del nomenament dels senyors Osácar i Viloca com a tresorers del seu partit. Vostè té una responsabilitat en haver-los triat. I diu a més que manté la seva confiança en ells.

Els senyors Millet i Montull han confessat que efectivament CDC es va finançar de forma il·legal a través del Palau de la Música. Vostè pot dir que menteixen, i que ho fan per obtenir un tractament més benèvol per part de la Fiscalia. I que tenen dret a fer-ho.

Té raó senyor Mas, però apareixen massa indicis que alguna cosa irregular succeïa entre el Palau i les fundacions vinculades al seu partit. No només els convenis als que abans he fet referència. Quin sentit té en que la comptabilitat del Palau hi haguessin unes, cito literalment, “factures convergents”? O que es digui que progressivament el 3% es va convertir en el 4% perquè CDC necessitava més diners? Menteixen també petits empresaris que treballaven per les campanyes del seu partit i als quals es demanava que facturessin aquests serveis al Palau de la Música?

O, en referència al 3%, quin sentit té que s’hagi trobat la tarja de visita d’un empresari adreçada al tresorer del seu partit dient:

“Bon dia, Andreu. Et faig arribar els concursos als que ens hem presentat i no hem tingut sort i als que aspirem a tenir sort. Cal que quedem aviat”.

O empreses que diuen que feien donatius a CDC “perquè volien entrar a Catalunya”. O encara aquelles que, en moments de dificultat, obtenien licitacions després de fer generoses donacions?

Vostè diu, i en això no li falta raó, són els tribunals els que haurien d’investigar els procediments de licitació, contractació, concurs i ens haurien de dir el què. Però nosaltres només podem fer la pregunta, no tenim els instruments per esbrinar la resposta.

Crida l’atenció el fet que el primer decret aprovat quan vostè va ser elegit president, atorgués al Departament de presidència la competència sobre, cito literalment, “L’establiment de criteris, direcció i control de la contractació pública”.

Les imputacions dels senyors Rossell i Vives també apunten al pagament de comissions a partir dels concursos d’Infraestructures.cat i de BIMSA.

Sr. Mas, vostè pot seguir afirmant que res d’estrany hi ha en tot això. Que només s’explica en clau de falses declaracions que alguns fan amb l’esperança de veure reduïda la seva condemna, testimonis interessats, o pot dir que les proves documentals són falses. Però nosaltres, que vàrem creure la seva paraula, ja no podem seguir-ho fent. És una qüestió de confiança. La nostra confiança s’ha trencat. Hi ha una gran acumulació d’indicis, proves, testimonis i documents contradiu les seves afirmacions.

Com li deia en iniciar la meva intervenció, no estem en seu judicial. No estem aquí per atribuir a ningú cap delicte. Ni per perjudicar a cap persona que estigui en aquest moment sent objecte d’investigació judicial. Però sí constatem la presència de greus irregularitats que, en la nostra opinió, haurien d’implicar per part seva, per part del màxim dirigent de CDC en el període 2000-2016 l’assumpció de responsabilitats polítiques.

El seu partit, Convergència Democràtica de Catalunya, va decidir canviar de nom no per casualitat. Volien deixar enrere i ben enterrats episodis com el cas Pujol, el cas Palau i el cas 3%. I efectivament renovar el seu projecte polític i obrir una nova etapa política que es correspon al seu anàlisi i als seus objectius pel que fa la independència de Catalunya. Però el fet que vostè, secretari general de CDC de 2000 a 2012 i president de CDC de 2012 a 2016, segueixi avui com a president del PDeCAT fa molt difícil veure com, més enllà del canvi de nom, estem davant d’un canvi real, d’una ruptura amb el passat. Però això és quelcom que només vostè i els seus poden dirimir. Nosaltres només tenim una opinió que òbviament és una opinió de part.

Nosaltres no posem ni posarem en dubte mai la presumpció d’innocència de ningú. Però avui, senyor Mas, estem parlant de tota una altra cosa. De responsabilitats polítiques. I amb tot el respecte, nosaltres creiem que li correspon assumir-les a vostè.

Ningú no pot obligar-lo a fer-ho, però segurament molts que no s’atreveixen a demanar-ho li ho agrairien.

Moltes gràcies.

Presentación del acuerdo PSOE-PSC

PRESENTACIÓN EN RUEDA DE PRENSA DEL ACUERDO PSOE-PSC

Miquel Iceta, Madrid, 7.03.17

[enlace al texto del Acuerdo PSOE-PSC]

[enllaç al text de l’Acord PSOE-PSC]

Venimos hoy a celebrar. Tuvimos una discrepancia profunda en momento delicado de la vida del PSOE, y entendimos entonces que teníamos que reforzar nuestra relación y expresarlo de forma pública.

Quiero agradecer el liderazgo de Javier Fernández, que en un momento muy complicado para los socialistas ha sabido encontrar las maneras, las palabras y el tiempo para empujar este acuerdo. Y desde luego a la Comisión Negociadora, a las dos partes que hoy son una. Hoy estamos juntos.

Si algo tengo que lamentar es que se pretende presentar este tipo de negociaciones como que unos ganan y otros pierden, y aquí o todos ganábamos o todos perdíamos, no había escenario alternativo. Y a partir de ahí a seguir caminando juntos.

Me gusta hacer frases que expliquen las cosas: yo quiero más PSOE en Catalunya y más PSC en España. Yo quiero no solo que haya una mayor relación en el sentido del entendimiento, que a pesar de las discrepancias nunca ha faltado, sino más compromiso, más presencia, más empeño, precisamente porque las relaciones entre Catalunya y España así lo exigen y uno de los puentes sólidos de esas relaciones es el Partido Socialista.

Hoy es un día de mucha alegría, mucha gente estará contenta porque sabrá que hemos dejado atrás los problemas pero que somos conscientes que tenemos que trabajar todos mucho para empujar en la misma dirección, abordar un proceso congresual que será apasionante, y para sacar adelante a Catalunya y España porque muchos catalanes y españoles así lo necesitan.

El PSC no ha perdido soberanía, ha ganado peso político. Aunque parezca que doy un paso atrás… les leo el protocolo del 78 ‘el PSC tiene plena soberanía en los ámbitos de competencia que los socialistas propugnamos para la organización política de nuestro país de acuerdo con el marco constitucional aprobado en su programa por los socialistas de todo el Estado’.

Seguimos exactamente igual, pero mejor. Porque quizá en el momento en que se hizo el protocolo de unidad era, como en todo bautizo, un momento de alegría y nadie sabía cómo iba a echar a andar la criatura. Casi 40 años después hemos visto que con la definición que teníamos no era suficiente, merecía explicar más.

Y el PSC y el PSOE a lo que se comprometen es a compartir más, a estar mucho más encima el uno del otro, y eso nadie lo ha de ver como una tutela, sino como una compañía, un reforzamiento, un fortalecimiento, que es el sentido de este documento.

Por lo tanto, el PSC no pierde la soberanía que tenía, el PSOE no pierde la relación federal con el PSC, pero los dos ganamos mayor compromiso y mayores ganas de trabajar juntos.

Aquí no encontraran palabras como acatar, ni marcar, ni tutelar, ni subordinar, ni última palabra… hay otras mucho más bonitas, reconocimiento mutuo, análisis conjunto, consensuar, coordinación política… que es lo que queremos… el PSC esto lo necesita y el PSOE generoso lo ofrece.

El protocolo de unidad sigue vigente, es el que dio a luz un partido nuevo en Catalunya y una relación federal con el PSOE, son nuestros fundamentos que no vamos a cambiar.

Sobre el voto en la investidura de Mariano Rajoy. Yo estoy arrepentido de no haber encontrado una solución acordada a ese problema, no a lo que votamos.

Y me hago directamente responsable y mi único consuelo es que el PSOE se encontraba en un periodo de transición muy difícil que no favoreció el diálogo entre partidos. Nadie imaginó en 1978 que nos íbamos a encontrar en una situación así y, por tanto, es muy difícil que los documentos en sí resuelvan los problemas.

Lo que la gente tiene que tener mayor confianza es que hoy tenemos los instrumentos de diálogo para compartir, para consensuar y para acordar. Este acuerdo debe servir para prevenir, evitar y resolver discrepancias.

Y es verdad que hemos desarrollado una cosa que no estaba en el protocolo de unidad, que es la cuestión de relación bilateral entre el PSC y el PSOE. Estaba muy planteado en término federal el 78, y eso no debe ser visto por nadie –como no lo fue por el Comité Federal cuando lo aprobó- como un privilegio sino sencillamente una necesidad de la acción política.

En la situación actual de las relaciones entre Catalunya y el resto de España necesitamos un instrumento político potente precisamente para evitar, prevenir y resolver esas discrepancias. Confío en que no se produzcan. Si se producen tenemos hoy no solo la voluntad sino los instrumentos para resolverlas de mejor manera que no lo hicimos en noviembre del año pasado.

Los pactos en Catalunya se van a decidir en Catalunya, eso no va a cambiar. ¿Ustedes se imaginan que se reúne la Ejecutiva del PSC y unánimemente acuerda ceder competencias o renunciar a alguna prerrogativa?

Lo que ha decidido el PSC gracias a la voluntad del PSOE es poner en común. Porque yo quiero más PSOE en toda España y también en Cataluña, quiero su compromiso, quiero su implicación, porque ahora las cosas están muy complicadas.

Queremos compartir nuestras alianzas, queremos discutirlas, acordarlas, consensuarlas… lo que cuenta es la voluntad de hacerlo y el instrumento para hacerlo, y ese es el contenido fundamental del documento que hemos suscrito hoy.

La Comisión de coordinación política PSOE-PSC. No hemos fijado una periodicidad en sus reuniones, pero el problema no es de periodicidad sino de uso para la necesidad.

Lo que estoy teniendo con los secretarios generales y con el presidente de la gestora es una comunicación muy fluida. Es Catalunya estamos en una situación política muy complicada, con un gobierno que ha decidido no solo saltarse la ley sino desoír las recomendaciones de órganos del propio autogobierno de Catalunya.

Eso requiere una conexión muy estrecha. No hemos fijado periodicidad, pero tampoco está excluido que en un momento determinado se haga así.

Sobre la participación de la militancia del PSC en las primarias. No hay voto rogado. Estos días al PSC le han salido muchos abogados y es de agradecer. Eso no es así. La explicación es sencilla: PSC y PSOE son dos partidos distintos y el censo del PSC lo gestiona el PSC. El PSOE lo conoce periódicamente pero no tiene un control sobre el cobro de las cuotas. Hubo un tiempo que era así, porque 25 pesetas iban a la Comisión Ejecutiva Federal. Lo que se ha querido establecer es un criterio de transparencia para que la gestión de censos que son distintos sea la misma, y hemos llegado a dos o tres elementos que nos parecen correctos:

Primero, poner en el centro el estar al corriente de cuotas, eso lo dicen los estatutos del PSC, lo que pasa que por muchos motivos entre ellos especialmente la crisis, la aplicación había sido muy laxa.

Segundo, que si algún militante del PSC no quiere participar de ese proceso pueda decirlo, porque aquí hay un tema de control y cesión de datos.

Y tercero, como el PSOE no puede controlar directamente nuestro censo y todos queremos que nadie pueda abusar de un momento de convocatoria de congreso, nosotros vamos a proceder a cerrar nuestro censo con mucha rapidez, de manera que no pueda haber, entre comillas, la preocupación por una avalancha de nuevos militantes. Cuántos más quieran venir que vengan, porque somos pocos, pero no a efectos de alterar correlaciones de fuerzas en un congreso.

Enfermo ante las especulaciones, hay confianza, pero son dos organizaciones distintas, que ante un proceso congresual se ponen de acuerdo en elementos de transparencia y garantía, que no son la humillación de nadie ni pisan la dignidad de nadie, no es que se haya que rogar el voto, sencillamente lo que va a hacer el aparato es garantizar que participan en el proceso los que están al corriente de pago.

Yo no quiero tener ni un delegado más en el congreso ni un miembro más en el comité federal de los que nos correspondan. Si somos la segunda o la cuarta federación me da igual, quiero hablar en nombre de quienes hablo.

Salvador [Illa] y Mario [Jiménez] han encontrado un camino muy fino que nos da a todos lo que necesitamos, que es la tranquilidad y la transparencia, la garantía de limpieza que va a ser vivo y dinámico y va a generar polémicas, pero que por favor sean de orientación política, no sobre sus procedimientos.

El escenario político en Catalunya. Me preguntan si el PSC necesita este acuerdo para huir del tripartito y del derecho a decidir. Sobre el tripartito podríamos hablar tanto… que no tenemos tiempo. Recuerdo que al balcón de la plaça de Sant Jaume [sede del Palau de la Generalitat] se han asomado históricamente pocos dirigentes políticos españoles, uno de ellos fue José Luis Rodríguez Zapatero.

El PSC no va a establecer ningún acuerdo sin que antes no lo hayamos podido hablar con los compañeros del PSOE y que para nosotros es especialmente relevante su opinión. Y sobre el derecho a decidir, recuerdo una reunión del Comité Federal del PSOE en que un anterior secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, dijo ‘esto del derecho a decidir no lo arregla ni Miquel Iceta’, lo cual ha quedado en la antología de las frases que uno recuerda de lo imposible.

Mire, no hay ciudadano que no quiera decidir, no hay ciudadano que no quiera votar, pero los demócratas queremos decidir y queremos votar respetando siempre el estado de derecho, y ese es el punto de acuerdo de todos los socialistas.

Quiero un PSOE muy presente, activo, conocedor, y muy proponedor, propositivo, en cuánto a la crisis de estado. Y tenemos un fondo de armario muy potente, tantos que trabajaron en los acuerdos de Granada, que fueron suscritos por todo el socialismo español, y ahí está la fuente de solución… vamos a tener que ir ahí todos, cuanto antes mejor y cuanto menos tiempo y energías perdidos mejor.

¿Existió riesgo de fractura entre PSOE y PSC? Yo nunca he visto la ruptura. No concibo un partido socialista en Catalunya que no tenga un vínculo federal muy estrecho y fraternal con el PSOE. A mí nunca nadie en el PSOE me ha dicho que quisiera romper ni que se quisiera privar de voto a los militantes del PSC. Nadie. Jamás.

Sobre los planteamientos de precandidatos a la secretaria general No hemos entrado en los planteamientos de los precandidatos porque no nos toca hacerlo. La Ejecutiva del PSC ya dijimos que seremos neutrales, eso no quiere decir ni pasivos ni indiferentes, pero el aparato del PSC, la organización, no va a entrar en eso.

Agradezco que, en el Partido Socialista, precandidatos o no, haya mucha gente hablando del futuro de las relaciones entre Catalunya y el resto de España, y ahí todos nos vamos a acabar encontrando, para reformar la Constitución necesitamos mucha ayuda.

Por cierto, también a mucha gente ha extrañado que el PSC acepte que el PSOE decida la posición en una reforma constitucional. Es una obviedad. ¿Cabe otra cosa? ¿Quiere decir que el PSC no tendrá posición? La tendrá y la defenderá. Tenemos cosas en el fondo de armario cosas que ningún otro partido en España tiene y tenemos que poner en valor mucho más el trabajo conjunto.

Sobre el censo del PSC. Ante el secretario de organización del PSC no le puedo aceptar el concepto de un censo inflado. Tenemos un censo de alrededor de unas 17.000 personas, en las anteriores primarias no llegaron a votar ni unas 10.000 y al corriente de pago tenemos unas 14.000.

Para nosotros nuestro censo es de 17.000, todos los que figuran en él. Pero a efectos de participar en el congreso del PSOE solo van a contar los militantes al corriente de pago.

Queremos jugar en igualdad de reglas y en el PSOE su gestión del censo ha sido más rigurosa en lo que se refiere al cobro de cuotas por banco, y nosotros no. Jugamos exactamente con las mismas reglas para participar en las primarias y en el congreso, a través de un censo específico.

Per a un enfortiment de les relacions PSOE-PSC

PER A UN ENFORTIMENT DE LES RELACIONS PSOE-PSC

Preàmbul

Al juliol de 1978, els tres partits socialistes a Catalunya es van fusionar en l’actual Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) subscrivint el Protocol d’Unitat Socialista. D’aquesta manera naixia una aliança dels socialistes catalans amb els socialistes de tota Espanya amb vocació de permanència.

El socialisme a Catalunya s’expressa i s’articula des de llavors a través del PSC, i aquest i el PSOE es relacionen de manera federal i fraternal per a la consecució dels objectius socials i electorals compartits.

Després de la Unitat Socialista, la història del socialisme a Espanya ha estat una història d’èxits i conquestes en què el socialisme català ha tingut sempre un paper destacat i ha permès una relació fluida i lleial entre els dos partits.

Han estat nombroses les accions conjuntes, els objectius compartits, els compromisos adquirits, el trajecte en comú que PSOE i PSC han mantingut al llarg dels últims 39 anys; una època també, que ha coincidit amb el major període de democràcia i desenvolupament a Espanya de la nostra història recent. Hem sabut impulsar i acompanyar l’evolució de la societat catalana i espanyola al llarg de les últimes dècades, aconseguint objectius i aconseguint noves cotes de democràcia, progrés i modernitat.

És precisament aquesta evolució, que també s’ha donat tant al PSC com al PSOE, en el seu sistema de treball, en el seu funcionament intern i en els seus objectius, el que permet, gairebé 40 anys després de la seva signatura i partint del Protocol d’Unitat del 1978, actualitzar-lo desenvolupant els seus continguts.

Això ha de servir en primer lloc per posar en valor la Unitat Socialista. Per fer un reconeixement mutu, d’ambdós partits, de la seva utilitat, del seu gran valor històric, i de la seva vigència. El Protocol d’Unitat té el seu lloc merescut en la història democràtica del nostre país. I en segon lloc ha de servir per impulsar nous acords, nous compromisos i per un enfortiment de les aliances i estratègies comunes. El futur del país, 40 anys després de la recuperació de la democràcia, necessita d’aliances renovades i estratègies compartides. I el socialisme espanyol i català estan cridats a ser part insubstituïble de la història que ha de venir.

1.- Àmbit

El Partido Socialista Obrero Español, d’ara endavant PSOE, i el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE), d’ara endavant PSC, mantenen una relació històrica des de la constitució d’aquest partit com a organització política única dels socialistes de Catalunya, segons el que s’estableix al protocol d’unitat subscrit en 1978.

La relació política i organitzativa entre PSOE i PSC ha estat fonamental per a l’avenç democràtic i social produït a Espanya, en l’articulació d’un Estat plural i descentralitzat i, en particular, en el desenvolupament de l’autogovern de Catalunya.

Ambdós partits coincideixen en la necessitat de desenvolupar i actualitzar el protocol d’unitat impulsant la relació política i organitzativa entre els dos partits, des de la determinació comuna de reforçar el projecte polític compartit i des de l’aposta per una estructura territorial de l’Estat de caràcter federal com la nostra millor aportació a la cohesió social i territorial a Espanya i Catalunya.

Per tot això, PSOE i PSC ACORDEM:

2.- Principis rectors de la relació política entre PSOE i PSC

PSOE i PSC renoven i actualitzen la seva relació política sobre la base dels següents principis:

  • El principi d’unitat en el projecte polític que les dues organitzacions comparteixen.
  • El principi de reconeixement i respecte mutu de l’autonomia de les dues organitzacions.
  • El principi de confiança i lleialtat recíproques.
  • El principi d’equilibri en les relacions polítiques i organitzatives.

3.- Bases polítiques

PSOE i PSC es reconeixen recíprocament com a referents polítics mutus en els seus respectius àmbits territorials.

Correspon al PSOE la definició de la posició política dels socialistes en els assumptes de naturalesa o rellevància constitucional, així com en aquells l’aplicació dels quals excedeix de l’àmbit territorial de Catalunya.

En la definició de la posició política sobre aquests assumptes, el PSC tindrà garantida la seva intervenció mitjançant la seva participació en els òrgans del PSOE, i específicament en el seu Comitè Federal.

Correspon al PSC l’aplicació en el seu àmbit territorial de les posicions polítiques i resolucions adoptades d’acord amb el que estableixen els paràgrafs anteriors, així com la definició de la posició política dels socialistes catalans.

4.- Candidatures electorals, coalicions, pactes i aliances

La presentació de candidatures del PSOE i del PSC en els diferents processos electorals i la celebració de coalicions, pactes i aliances electorals o post-electorals, es realitzarà conforme a les regles següents:

El PSOE presentarà candidatures a les eleccions generals i en les eleccions al Parlament Europeu.

En les eleccions generals, només el PSC presentarà candidatures a Catalunya, amb les sigles PSC (PSC-PSOE) i d’acord amb els procediments que disposin els seus estatuts i normes internes. El PSOE les reconeix com les seves pròpies candidatures en les circumscripcions de Catalunya.

En les eleccions al Parlament Europeu, els membres del PSC s’integraran en la candidatura del PSOE.

Els parlamentaris elegits en aquests processos electorals s’incorporaran, respectivament, al Grup Parlamentari Federal Socialista del Congrés, al Grup Parlamentari Federal Socialista del Senat i a la Delegació espanyola en el Grup Parlamentari que constitueixin els membres del Partit dels Socialistes Europeus.

Els membres del Grup Parlamentari Federal Socialista del Congrés, del Grup Parlamentari Federal Socialista del Senat i de la Delegació espanyola en el Grup Parlamentari del Partit dels Socialistes Europeus han de complir el Reglament intern del Grup Parlamentari Federal Socialista aprovat pel Comitè Federal del PSOE.

En les eleccions al Parlament de Catalunya només el PSC presentarà candidatures.

En les eleccions municipals, cada organització presentarà candidatures en els seus respectius àmbits territorials.

El Comitè Federal del PSOE és l’òrgan competent per establir les línies fonamentals de la política electoral i determinar la política d’aliances del PSOE.

El Consell Nacional del PSC és l’òrgan competent per establir les línies fonamentals de la política electoral i determinar la política d’aliances del PSC a Catalunya.

El Comitè Federal del PSOE és també l’òrgan competent per designar el candidat a la Presidència del Govern, sens perjudici del que disposa el Reglament Federal de Primàries. Les dues organitzacions reconeixen el Comitè Federal com a únic àmbit de decisió en relació amb la investidura del president del Govern.

El Consell Nacional del PSC és l’òrgan competent per designar el candidat a la Presidència de la Generalitat, sense perjudici del que disposa el Reglament de Primàries. Les dues organitzacions reconeixen el Consell Nacional com a únic àmbit de decisió en relació amb la investidura de la Presidència de la Generalitat. Així mateix, la celebració d’acords de governabilitat, la política de coalicions, pactes i aliances electorals serà analitzada i consensuada en la comissió de coordinació política PSOE-PSC.

5.- Participació del PSC en els Congressos Federals i òrgans del PSOE

El PSC participa en els Congressos Federals del PSOE mitjançant una delegació pròpia.

En cada procés congressual federal, inclosa l’elecció del secretari general, podran participar els que tinguin la condició de militants del PSC, sempre que compleixin els requisits exigits als del PSOE, integrant-se en un cens (*) amb validesa per a tot el procés congressual.

La delegació del PSC al Congrés Federal del PSOE serà proporcional al nombre de militants d’aquest cens i conforme al barem establert pel Comitè Federal per determinar el nombre d’integrants de les delegacions provincials i autonòmiques.

El PSC comptarà amb una representació en el Comitè Federal del PSOE proporcional al cens de militants de l’últim procés congressual federal, d’acord amb el barem establert en els Estatuts Federals per determinar la representació de les federacions autonòmiques del PSOE en aquest òrgan. Correspon al PSC la designació d’aquesta representació.

La Comissió Executiva Federal del PSOE comptarà amb la presència de membres del PSC.

El primer secretari del PSC participa en el Consell Polític Federal del PSOE.

6.- Participació dels militants del PSC a les primàries per a l’elecció del candidat a la Presidència del Govern

Els militants del PSC podran participar en els processos d’eleccions primàries per a l’elecció del candidat o candidata a la presidència del Govern, sempre que compleixin els requisits exigits als del PSOE, integrant-se així en un cens (*) a l’efecte.

7.- Comissió de coordinació política PSOE-PSC

Per al seguiment, avaluació i decisió sobre les qüestions recollides en el present acord i d’altres qüestions que considerin les dues organitzacions es reforçarà el comitè de coordinació política PSOE-PSC creat pel comitè federal al juliol del 2013.

Estarà integrat pel secretari general del PSOE, el primer secretari del PSC, dos membres de l’executiva del PSOE, dos membres de l’executiva del PSC i dos membres del grup parlamentari federal del PSOE al Congrés, un en representació de cada partit

 

(*) Els responsables d’organització de PSOE i PSC determinaran el procediment perquè els afiliats i les afiliades del PSC traslladin la seva voluntat d’incorporar-se a aquests censos.

“Para un fortalecimiento de las relaciones PSOE-PSC”

PARA UN FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES PSOE-PSC

Preámbulo

En Julio de 1978, los tres partidos socialistas en Cataluña se fusionaron en el actual Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) suscribiendo el Protocolo de Unidad Socialista. De esta manera nacía una alianza de los socialistas catalanes con los socialistas de toda España con vocación de permanencia.

El socialismo en Cataluña se expresa y se articula desde entonces a través del PSC, y éste y el PSOE se relacionan de manera federal y fraternal para la consecución de los objetivos sociales y electorales compartidos.

Tras la Unidad Socialista, la historia del socialismo en España ha sido una historia de éxitos y conquistas en las que el socialismo catalán ha tenido siempre un papel destacado y ha permitido una relación fluida y leal entre ambos partidos.

Han sido numerosas las acciones conjuntas, los objetivos compartidos, los compromisos adquiridos, el trayecto en común que PSOE y PSC han mantenido a lo largo de los últimos 39 años; una época también, que ha coincidido con el mayor período de democracia y desarrollo en España de nuestra historia reciente. Hemos sabido impulsar y acompañar la evolución de la sociedad catalana y española a lo largo de las últimas décadas, consiguiendo objetivos y alcanzando nuevas cotas de democracia, progreso y modernidad.

Es precisamente esta evolución, que también se ha dado tanto en el PSC como en el PSOE, en su sistema de trabajo, en su funcionamiento interno y en sus objetivos, lo que permite, casi 40 años después de su firma y partiendo del Protocolo de Unidad del 1978, actualizarlo desarrollando sus contenidos.

Esto ha de servir en primer lugar para poner en valor la Unidad Socialista. Para hacer un reconocimiento mutuo, de ambos partidos, de su utilidad, de su gran valor histórico, y de su vigencia. El Protocolo de Unidad tiene su lugar merecido en la historia democrática de nuestro país. Y en segundo lugar ha de servir para impulsar nuevos acuerdos, nuevos compromisos y para un fortalecimiento de las alianzas y estrategias comunes. El futuro del país, 40 años después de la recuperación de la democracia, necesita de alianzas renovadas y estrategias compartidas. Y el socialismo español y catalán están llamados a ser parte insustituible de la historia que ha de venir.

1.- Ámbito

El Partido Socialista Obrero Español, en adelante PSOE, y el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE), en adelante PSC, mantienen una relación histórica desde la constitución de este partido como organización política única de los socialistas de Cataluña, según lo establecido en el protocolo de unidad suscrito en 1978.

La relación política y organizativa entre PSOE y PSC ha sido fundamental para el avance democrático y social producido en España, en la articulación de un Estado plural y descentralizado y, en particular, en el desarrollo del autogobierno de Cataluña.

Ambos partidos coinciden en la necesidad de desarrollar y actualizar dicho protocolo de unidad impulsando la relación política y organizativa entre ambos partidos, desde la común determinación de reforzar el proyecto político compartido y desde la apuesta por una estructura territorial del Estado de carácter federal como nuestra mejor aportación a la cohesión social y territorial en España y Cataluña.

Por todo ello, PSOE y PSC ACORDAMOS:

2.- Principios rectores de la relación política entre PSOE y PSC

PSOE y PSC renuevan y actualizan su relación política sobre la base de los siguientes principios:

  • El principio de unidad en el proyecto político que ambas organizaciones comparten.
  • El principio de reconocimiento y respeto mutuo de la autonomía de ambas organizaciones.
  • El principio de confianza y lealtad recíprocas.
  • El principio de equilibrio en las relaciones políticas y organizativas.

3.- Bases políticas

PSOE y PSC se reconocen recíprocamente como referentes políticos mutuos en sus respectivos ámbitos territoriales.

Corresponde al PSOE la definición de la posición política de los socialistas en los asuntos de naturaleza o relevancia constitucional, así como en aquellos cuya aplicación excede del ámbito territorial de Cataluña.

En la definición de la posición política sobre estos asuntos, el PSC tendrá garantizada su intervención mediante su participación en los órganos del PSOE, y específicamente en su Comité Federal

Corresponde al PSC la aplicación en su ámbito territorial de las posiciones políticas y resoluciones adoptadas conforme a lo establecido en los párrafos anteriores, así como la definición de la posición política de los socialistas catalanes.

4.- Candidaturas electorales, coaliciones, pactos y alianzas

La presentación de candidaturas del PSOE y del PSC en los diferentes procesos electorales y la celebración de coaliciones, pactos y alianzas electorales o post-electorales, se realizará conforme a las siguientes reglas:

El PSOE presentará candidaturas en las elecciones generales y en las elecciones al Parlamento Europeo.

En las elecciones generales, solamente el PSC presentará candidaturas en Cataluña, con sus siglas PSC (PSC-PSOE) y conforme a los procedimientos que dispongan sus Estatutos y normas internas. El PSOE las reconoce como sus propias candidaturas en las circunscripciones de Cataluña.

En las elecciones al Parlamento Europeo, los miembros del PSC se integrarán en la candidatura del PSOE.

Los parlamentarios elegidos en estos procesos electorales se incorporarán, respectivamente, al Grupo Parlamentario Federal Socialista del Congreso, al Grupo Parlamentario Federal Socialista del Senado y a la Delegación española en el Grupo Parlamentario que constituyan los miembros del Partido de los Socialistas Europeos.

Los miembros del Grupo Parlamentario Federal Socialista del Congreso, del Grupo Parlamentario Federal Socialista del Senado y de la Delegación española en el Grupo Parlamentario del Partido de los Socialistas Europeos deberán cumplir el Reglamento interno del Grupo Parlamentario Federal Socialista aprobado por el Comité Federal del PSOE.

En las elecciones al Parlament de Catalunya solamente el PSC presentará candidaturas.

En las elecciones municipales, cada organización presentará candidaturas en sus respectivos ámbitos territoriales.

El Comité Federal del PSOE es el órgano competente para establecer las líneas fundamentales de la política electoral y determinar la política de alianzas del PSOE.

El Consell Nacional del PSC es el órgano competente para establecer las líneas fundamentales de la política electoral y determinar la política de alianzas del PSC en Cataluña.

El Comité Federal del PSOE es también el órgano competente para designar el candidato a la Presidencia del Gobierno, sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento Federal de Primarias. Ambas organizaciones reconocen al Comité Federal como único ámbito de decisión en relación con la investidura del presidente del Gobierno.

El Consell Nacional del PSC es el órgano competente para designar el candidato a la Presidencia de la Generalitat, sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento de Primarias. Ambas organizaciones reconocen al Consell Nacional como único ámbito de decisión en relación con la investidura de la Presidencia de la Generalitat. Así mismo, la celebración de acuerdos de gobernabilidad, la política de coaliciones, pactos y alianzas electorales será analizada y consensuada en la comisión de coordinación política PSOE-PSC.

5.- Participación del PSC en los Congresos Federales y órganos del PSOE

El PSC participa en los Congresos Federales del PSOE mediante una delegación propia.

En cada proceso congresual federal, incluida la elección del Secretario General, podrán participar quienes tengan la condición de militantes del PSC, siempre que cumplan los requisitos exigidos a los del PSOE, integrándose en un censo (*) con validez para todo el proceso congresual.

La delegación del PSC en el Congreso Federal del PSOE será proporcional al número de militantes  de este censo y conforme al baremo establecido por el Comité Federal para determinar el número de integrantes de las delegaciones provinciales y autonómicas.

El PSC contará con una representación en el Comité Federal del PSOE proporcional al censo de militantes del último proceso congresual federal, de acuerdo con el baremo establecido en los Estatutos Federales para determinar la representación de las federaciones autonómicas del PSOE en dicho órgano. Corresponde al PSC la designación de esta representación.

La Comisión Ejecutiva Federal del PSOE contará con la presencia de miembros del PSC.

El Primer Secretario del PSC participa en el Consejo Político Federal del PSOE.

6.- Participación de los militantes del PSC en las primarias para la elección del candidato a la Presidencia del Gobierno

Los militantes del PSC podrán participar en los procesos de elecciones primarias para la elección del candidato o candidata a la presidencia del Gobierno, siempre que cumplan los requisitos exigidos a los del PSOE, integrándose así en un censo (*) a tal efecto.

7.- Comisión de coordinación política PSOE-PSC

Para el seguimiento, evaluación y decisión sobre las cuestiones recogidas en el presente acuerdo y cualesquiera otras cuestiones que estimen ambas organizaciones se reforzará el comité de coordinación política PSOE-PSC creado por el comité federal en julio del 2013.

Estará integrado por el Secretario General del PSOE, el Primer Secretario del PSC, dos miembros de la ejecutiva del PSOE, dos miembros de la ejecutiva del PSC y dos miembros del grupo parlamentario federal del PSOE en el Congreso, uno en representación de cada partido

 

 

 

(*)Los responsables de organización de PSOE y PSC determinarán el procedimiento para que los afiliados y las afiliadas del PSC trasladen su voluntad de incorporarse a dicho censo.